စိတ္တံခါးကုိ လုံေအာင္ထားရင္ ဘယ္သူကမွ သိမ္ငယ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္

ကုိယ့္အိမ္ကတံခါးကုိ ကုိယ္က ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ  ပြင့္ေပးမွ တံခါးေခါက္ သူက သက္သက္သာသာ
၀င္လာႏုိင္သလုိ ကုိယ့္အိမ္ထဲမွာလည္း သာသာယာယာနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနႏုိင္တာေနာ္။

ကုိယ္က တံခါးဖြင့္မေပးခ်င္ေပမယ့္ အင္အားသုံး၀င္လာသူေတြ၊ မေလွ်ာ္ ၾသဇာသုံး၀င္လာသူေတြ
ကေတာ့ အထက္စီးက၀င္လာႏုိင္သေယာင္ ရွိေပမယ့္ ၾကာၾကာေတာ့မေနႏုိင္သလုိ၊
ေနလဲမေနရဲၾကပါဘူး။

ကုိယ့္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေရာက္လာတဲ့ သူခုိး၊ဓါးျပေတြလုိ က်ဴးေက်ာ္သူေတြဟာ
အင္အားအသုံးျပဳသည့္တုိင္ အိမ္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရတာေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ျပန္ထြက္ခြာ
သြားရတာပါ။

ေ၀ဖန္႐ႈံ႕ခ်တာေတြ၊ သိကၡာမဲ့ အရွက္ကြဲေအာင္ လုပ္တာေတြက ကုိယ့္စိတ္ခံစားခ်က္ တံခါးေပါက္ကုိ
မၾကာခဏ တံခါးလာေခါက္တတ္ပါတယ္။

ဒီလုိအေျခအေနေတြနဲ႔ ၾကံဳလာခ်ိန္မွာ အဲဒီလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကုိ ကုိယ္ကလုိတာထက္ ပုိခံစားလုိက္ရင္
ကုိယ့္စိတ္တံခါး ကုိဖြင့္ေပးလုိက္ရာ ေရာက္တာေၾကာင့္ အဲဒီလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြရဲ႔ သက္ေရာက္မႈ
ဒဏ္သင့္ၿပီး သိမ္ငယ္စိတ္၀င္သြားတတ္ပါတယ္။

ဒီလႈံ႕ ေဆာ္မႈေတြကုိ အိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ကုိယ္က ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ စိတ္တံခါးကုိ ဖြင့္မေပးဘူးဆုိရင္
သူတုိ႔ဟာအလုိလုိ က်ဴးေက်ာ္သူေတြျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ ကုိယ့္ရင္ထဲမွာ ၾကာၾကာမေနႏုိင္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ မိမိကုိယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈရွိရင္ ကုိယ့္ကုိအျခားသူေတြက ခဏသာ
အႏုိင္ပုိင္းႏုိင္တာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူကမွ သိမ္ငယ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။