စိတ္ကူးေတြနဲ႔ အသိပညာေပါင္းရင္ စိတ္ကူးေကာင္းတစ္ခု ရႏုိင္တယ္

ကမၻာမွာ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ဖန္တီးမႈေတြ၊ ထူးကဲတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြေနာက္မွာ အျပစ္ေျပာစရာ
နဲေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း တုိးတက္တဲ့တုိင္းျပည္တုိင္းမွာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အၾကံေပးလုပ္ငန္းေတြ
အလုပ္ျဖစ္ၾကတာပါ။

အၾကံဥာဏ္ကုိ တစ္ျခားသူေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြထံက ရယူတာဟာ အဲဒီသူေတြ စုေဆာင္းထားတဲ့
အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈကုိ ၀ယ္ယူလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွာ လုံး၀ဆန္းသစ္တဲ့အရာ တစ္ခုကုိလုပ္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့
သူတစ္ပါးဆီက အေတြ႔အၾကံဳ နဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈထက္ ကုိယ္ပုိင္စိတ္ကူးအၾကံဟာ ထူးထူးကဲကဲ
ပုိမုိေကာင္းမြန္တယ္ဆုိတာကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္လာသူေတြရဲ႕ ဘ၀ပုံရိပ္ေတြက
သက္ေသခံေနပါတယ္။

ကုိယ္ပုိင္စိတ္ကူးေကာင္းတစ္ခု ရဖုိ႔ဆိုတာကေတာ့ ကုိယ္ကြၽမ္းက်င္ရာ နယ္ပယ္ကုိ အေျခခံၿပီး
အႀကိမ္ႀကိမ္ လက္ေတြ႔က်က် စိတ္ကူးရမွာ ျဖစ္သလုိ ကုိယ္နဲ႔ စိမ္းေနေသးတဲ့ နယ္ပယ္ေတြနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိလည္း စုေဆာင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လက္ေတြ႔က်တဲ့ စိတ္ကူးေကာင္းတစ္ခုဆုိတာ အႀကိမ္ႀကိမ္စိတ္ကူးမိတာေတြနဲ႔၊
အခ်ိန္ယူ စုေဆာင္းထားတဲ့အၾကား၊ အျမင္နဲ႔ ဗဟုသုတေတြမွာ ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။