အားက်စိတ္ကုိ သတိ၊ အသိ၊ ပညာနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းပါ

အျခားသူေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အျခားလူ႔အသုိက္အ၀န္းေတြကုိ အားက်မိတာဟာ
အျပဳသေဘာေဆာင္ေပမယ့္၊ အားက်မိတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကုိ သတိ၊ အသိ၊ ပညာနဲ႔
မထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရင္ အားက်တဲ့ စိတ္ကေန မနာလုိ၀န္တုိမ႐ႈဆိတ္တဲ့ အပ်က္သေဘာ
စိတ္ထားအသြင္ကုိ ကူးေျပာင္းသြားတတ္ပါတယ္။

အားက်မိတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကုိ သတိ၊ အသိ၊ ပညာနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရင္ေတာ့ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္တဲ့စိတ္တြန္းအား သစ္တစ္ခုရၿပီး၊ အားက်မိ တဲ့အရာမ်ိဳးရေအာင္ လက္ေတြ႔က်တဲ့
ျပင္ဆင္ေလ့လာမႈနဲ႔ အားထုတ္မႈေတြကုိ လုပ္မိလာႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူ႔သေဘာအရ အားက်လုိခ်င္ၿပီဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္းရလုိတာေၾကာင့္ ကုိယ္တုိင္
ေရၾကည္ရေအာင္ ေရတြင္း တူးလုိစိတ္နည္းပါးၿပီး ေရၾကည္ထြက္ေနတဲ့ သူမ်ားေရတြင္းက ေရကုိ
ဘယ္လုိ တစ္ဖက္လွည့္နည္းနဲ႔ ယူမလဲဆုိတာကုိဘဲ အားစုိက္ၾကံစည္ေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။

ဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈဟာ မနာလုိ၀န္တုိမ႐ႈဆိတ္တဲ့ အပ်က္သေဘာစိတ္ရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္
ျဖစ္လာရတာပါ။

အပ်က္သေဘာ စိတ္ထားဟာ စိတ္ကုိ ညစ္ညဴးေစတဲ့အရာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အကုသုိလ္
ေစတသိက္ေတြကုိသာ လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး ကုသုိလ္ ေစတသိက္ေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔လုိက္သလုိ ျဖစ္ပါတယ္။

မနာလုိစိတ္၊ ၀န္တုိစိတ္ေတြဟာ ဘ၀ပန္းတုိင္ေတြကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ စုိက္ထူႏုိင္တဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳး
ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာတဲ့အျပင္ ဘ၀အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈေတြကုိသာ ဖန္တီးတတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုခုကုိအားက်မိတဲ့ စိတ္၀င္လာရင္ သတိ၊ အသိ၊ ပညာနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ေတာ့
မေမ့သင့္ပါဘူး။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။