ခံစားခ်က္ လႈိင္းလုံးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္စီးတတ္ဖုိ႔လုိ

တမင္တကာမေတြးဘဲ စိတ္ထဲေရာက္လာတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္
ရွိေနေပမယ့္ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လုိ႔ အမွတ္မထင္၀င္လာတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြလည္း ရွိတတ္ျပန္တယ္။
ကုိယ္က ေကာင္းေအာင္ေနေပမယ့္ အဆိပ္သင့္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုက ဖန္တီး ေပးလုိက္တဲ့
ခံစားခ်က္ေတြနဲ႕လည္း ၾကံဳရတတ္တယ္။

တကယ္ေတာ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြဆုိတာ လႈိင္းလုံးေတြနဲ႕တူတာေၾကာင့္ ကုိယ့္စိတ္ေသာင္ကမ္းကုိ
တလုံးၿပီးတစ္လုံး ရုိက္ခတ္လာတာပါဘဲ။ အဲဒီခံစားခ်က္ လႈိင္းလုံးေတြကုိ ရပ္တန္႔သြားေအာင္
လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ဘ၀က ရွင္သန္ေနဆဲေၾကာင့္ပါဘဲ။

ခံစားခ်က္လႈိင္းလုံးေတြဟာ သာသာယာယာ ရုိက္ခတ္လာႏုိင္သလုိ ေဒါသထန္ထန္နဲ႔လည္း
ရုိက္ခတ္လာႏုိင္တယ္။ လႈိင္းရဲ႔သဘာ၀ဟာ စီးတတ္ရင္ ဇိမ္ရွိတယ္ဆုိတာ ကမ္းေျခမွာ
လႈိင္းစီးဖူးသူတုိင္း သိၾကမွာပါ။ ႀကီးမားတဲ့ လႈိင္းလုံးေတြကုိေတာင္ ပါးပါးနပ္နပ္ ဟန္ခ်က္ညီညီစီးႏုိင္ရင္
လႈိင္ေအာက္မပိဘဲ ဇိမ္ရွိရွိ စီးႏုိင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဘ၀မွာလည္း ကုိယ္စီးရင္ သာယာမယ့္ ခံစားခ်က္လႈိင္းလုံးကုိ ေရြးစီးတတ္ဖုိ႔နဲ႔
လႈိင္းတံပုိး ေအာက္ပိသြားႏုိင္တဲ့ ခံစားခ်က္လႈိင္းလုံးေတြကုိေတာ့ ေရွာင္ရွားတတ္ဖုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။