ဆီေလွ်ာ္ရာ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းတာသာ လမ္းမွန္

သူတစ္ပါးေအာင္ျမင္မႈကုိ အားက်တဲ့စိတ္၊ ၿပိဳင္ဆုိင္လုိတဲ့ စိတ္ရွိတာဟာ ေကာင္းတယ္ဆုိေပမယ့္
ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးလဲရွိတာေၾကာင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိဘဲ ေကာင္းပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကုိသိရင္ အားက်ၿပိဳင္ဆုိင္လုိစိတ္ရဲ႕ ေကာင္းကြက္ ေတြကုိ ျမင္လာတတ္ၿပီး
စိတ္အားထက္သန္မႈကုိ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ထုတ္သုံးဖုိ႔ စီမံတတ္လာမွာပါ။ အားက်ၿပိဳင္ဆုိင္စရာေတြ
ျမင္လာတဲ့အခါ ကုိယ္အားက်မိသူေတြရဲ့ ပင္ကုိယ္ အားသာခ်က္၊ ကုိယ္ရဲ့ ပင္ကုိယ္အားသာခ်က္အျပင္၊
ကုိယ့္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိပါ အရင္ဆုံးျမင္တတ္ေအာင္ အားထုတ္ရင္ အေကာင္းဆုံးၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ
လုပ္ႏုိင္မွာပါ။

ကုိယ့္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ေတြကုိ ျမင္ေအာင္ အရင္ဆုံးမသုံးသပ္တတ္ရင္ေတာ့
ကုိယ့္အစြမ္းအစနဲ႕ အလွမ္းေ၀းတဲ့ သူတစ္ပါးေရာက္ၿပီးသား ပန္းတုိင္ေတြကုိ ကုိယ္လည္း
ေရာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အားက်စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႕ လြဲလြဲမွားမွား လုိက္ေလွ်ာက္ေနမိပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ ကုိယ့္ပင္ကုိယ္အစြမ္းအစ၊ အေျခအေနနဲ႔ အလွမ္းေ၀းရာေတြကုိ အရယူဖုိ႔
ႀကိဳးစားေနတာဟာ လမ္းမွားလုိက္တာ သက္သက္ပါဘဲ။ အဲဒီလမ္းမွား လုိက္တာကုိ သတိရွိရွိ
ရပ္တန္႔ၿပီး၊ ကုိယ့္အစြမ္းအစနဲ႔ ဆီေလွ်ာ္ရာ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရင္ေတာ့
ကုိယ္နဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ အေကာင္းဆုံးအရာေတြ ကုိယ့္ဆီေရာက္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္သလုိ
ျဖစ္သြားမွာ အမွန္ပါဘဲ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။