အေသာက္အစားနဲ႔ ကား

အမ်ဳိးသမီး - ေသာက္တတ္သလား။

အမ်ဳိးသား - အင္း။

အမ်ဳိးသမီး - တစ္ေန႔ကို ဘယ္ေလာက္မ်ား ေသာက္သလဲ။

အမ်ဳိးသား - ေျခာက္ပုလင္းပါတဲ့ ပါကင္ သံုးပါကင္ေလာက္ ေသာက္တယ္။

အမ်ဳိးသမီး - တစ္ပါကင္ကို ဘယ္ေလာက္ေပးရသလဲ။

အမ်ဳိးသား - ၁၀ ေဒၚလာေလာက္ေပါ့။

အမ်ဳိးသမီး - ရွင္ ေသာက္လာတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။

အမ်ဳိးသား - ၁၅ ႏွစ္။

အမ်ဳိးသမီး - တစ္ပါကင္ကို ၁၀ ေဒၚလာ။ တစ္ေန႔ကို သံုးပါကင္ဆိုေတာ့ တစ္လကို
                 ေဒၚလာ ၉၀၀။ တစ္ႏွစ္ဆိုရင္ ေဒၚလာ ၁၀,၈၀၀ ကုန္တယ္။ မွန္တယ္မဟုတ္လား။

အမ်ဳိးသား - မွန္တယ္။

အမ်ဳိးသမီး - တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၁၀,၈၀၀ သံုးတယ္ဆိုရင္ ဒီ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁၆၂,၀၀၀
                 ေတာင္ ရွင္ သံုးခဲ့တာေပါ့။ မွန္တယ္မဟုတ္လား။

အမ်ဳိးသား - မွန္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီး - တကယ္လို႔သာ ရွင္မေသာက္ဘူးဆိုရင္ ဒီပိုက္ဆံေတြကို အတိုးနဲ႔ ဘဏ္မွာ
                 စုထားႏိုင္တယ္။ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္လို႔ အတိုးေရာ၊ အရင္းပါ ေပါင္းလိုက္ရင္ Ferrari ကား
                 ၀ယ္စီးႏိုင္တာ ရွင္သိရဲ႕လား။

အမ်ဳိးသား - မင္းေရာ ေသာက္သလား။

အမ်ဳိးသမီး - မေသာက္ဘူး။

အမ်ဳိးသား - ဒါဆို ေသာက္ေရးမပါတဲ့ မင္းရဲ႕ Ferrari ကား ဘယ္မွာလဲ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။