အမွတ္နည္းရတဲ့ အေၾကာင္း

ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ႕ စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္းကတ္ျပားကုိ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ စစ္ေဆးၿပီးခ်ိန္မွာ ဖခင္ျဖစ္သူက
"သား.. အမွတ္ေတြက နည္းလွခ်ည္လား၊ စာမလုိက္ႏုိင္ဘူး ထင္တယ္။ ဟုတ္လား" လို႔
ေမးလုိက္ပါတယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္က "ေက်ာင္း မတက္ျဖစ္လုိ႔ပါ ေဖေဖ" လုိ႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။

ဖခင္က "မင္း.. စာေမးပြဲစစ္တဲ့ ေန႔တုန္းက ေက်ာင္းမသြားဘူး မဟုတ္လား" လုိ႔ ထပ္ေမးလုိက္တဲ့အခါ
ေက်ာ္ေက်ာ္ျပန္ေျဖလုိက္တာက "အာ.. စာေမးပြဲေန႔တုန္းက သားေက်ာင္းတက္ေပမယ့္ ေဘးခုံက
ေဇာ္ေဇာ္က မတက္ဘူးေလ" တဲ့။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။