အမ်ဳိးသားတို႔အလုပ္ ...

စံုတြဲတစ္တြဲဟာ မနက္တိုင္းမွာ ဘယ္သူ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္သင့္သလဲဆိုၿပီး အျငင္းပြားၾကပါတယ္။

မိန္းမ - "ရွင္ေဖ်ာ္သင့္တာေပါ့။ ရွင္က မနက္တိုင္း ကြ်န္မထက္ အရင္ အိပ္ရာထေနက်ပဲ။ ကြ်န္မႏိုးမွ
လုပ္ရရင္ ရွင္အၾကာႀကီး ေစာင့္ေနရမွာေပါ့။"

ေယာက်္ား - "မင္းက ဒီအိမ္မီးဖိုေခ်ာင္ရဲ႕ ေဘာ့စ္ပဲေလ။ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္တာ မင္းလုပ္သင့္တာေပါ့။
မင္းေနာက္က်မွ ႏိုးလည္း ကိုယ္ေစာင့္ႏိုင္ပါတယ္။"

မိန္းမ - "ရွင္လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္လို႔ ကြ်န္မ ေျပာေနတယ္ေလ။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာလည္း
ေကာ္ဖီေဖ်ာ္တာကို ေယာက်္ားေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ေရးထားတယ္။"

ေယာက်္ား - "ေဟ.. ဒါက မျဖစ္ႏိုင္တာကြာ။ မယံုဘူး။ အဲဒီ ေရးထားတာကို ငါ့ကိုျပ။"

အမ်ဳိးသမီးဟာ က်မ္းစာအုပ္ကို ယူလိုက္ၿပီး စာအုပ္ကို လွန္လိုက္ကာ စာမ်က္ႏွာေတြထိပ္မွာ
ေရးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ျပလိုက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြ႕လိုက္တာ "Hebrews" တဲ့။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။