လက္ထပ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ခန္း

သား - "ကြ်န္ေတာ္ လက္ထပ္ခ်င္ၿပီ.. အေဖ"

ဖခင္ - "ဒီလိုဆို.. 'စိတ္မေကာင္းပါဘူး'လို႔ ငါ့ကို အရင္ေျပာစမ္းကြာ"

သား - "ဘာအတြက္လဲ"

ဖခင္ - "စိတ္မေကာင္းပါဘူးလို႔သာ ေျပာစမ္းပါကြာ"

သား - "ဘာအတြက္လည္းဆိုတာ သိရမွ ေျပာလို႔ျဖစ္မွာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာလုပ္မိလုိ႔လဲဗ်"

ဖခင္ - "ေျပာမယ့္သာ ေျပာစမ္းပါကြာ"

သား - "မဟုတ္ဘူးေလ.. ကြ်န္ေတာ္ ဘာအမွားလုပ္မိလုိ႔လဲ"

ဖခင္ - "စိတ္မေကာင္းဘူးလို႔သာ ေျပာစမ္းပါကြာ"

သား - "ဘာေၾကာင့္လဲဗ်"

ဖခင္ - "စိတ္မေကာင္းဘူးလို႔သာ ေျပာစမ္းပါကြာ"

သား - "ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က ေျပာရမလဲဆိုတာ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာျပ စမ္းပါဗ်ာ"

ဖခင္ - "ေျပာမယ့္သာ ေျပာပါကြာ"

သား - "ၿပီးေရာဗ်ာ.. ကြ်န္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး.. အေဖရာ"

ဖခင္ - "ေဟာ.. မင္းေျပာၿပီ။ ဒါဆိုရင္ မင္းလက္ထပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ။ မင္းကို ေလ့က်င့္ခန္း
          လုပ္ေပးတာ ေအာင္ျမင္သြားၿပီ။ ကိုယ္ဘာမွ အမွားမလုပ္ရဘဲ ေတာင္းပန္တတ္ၿပီဆိုရင္
          မင္းလက္ထပ္ဖို႔ အဆင္ သင့္ျဖစ္ၿပီ။"

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။