အတြဲ(၂) စာအုပ္ အလိုရွိသည္ ...

တစ္ေန႔မွာ ေလယာဥ္သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းဟာ ေလယာဥ္မႉးအခန္းကို သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ 'ေလယာဥ္ေမာင္းနည္း - အေျခခံအဆင့္အတြဲ (၁)' ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ေတြ႕လိုက္ပါတယ္။

စာအုပ္ရဲ႕ ပထမစာမ်က္ႏွာကို လွန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ 'အင္ဂ်င္စႏႈိးပံု ႏိႈးနည္း - အနီေရာင္ခလုတ္ကို
ႏွိပ္ပါ' လို႔ေရးထားတာကို ေတြ႕လိုက္ပါတယ္။

ေရးထားတဲ့အတိုင္း လုပ္လိုက္တဲ့အခါ ေလယာဥ္စက္လည္း ႏိုးသြားပါေတာ့တယ္။

သန္႔ရွင္းေရးသမားဟာ ေပ်ာ္သြားၿပီး စာမ်က္ႏွာေနာက္တစ္ရြက္ကို လွန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီမွာေတာ့ 'ေလယာဥ္စေရြ႕ဖို႔အတြက္ အျပာေရာင္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ'လို႔ ေရးထားပါတယ္။

လုပ္လိုက္တဲ့အခါ ေလယာဥ္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ စၿပီးေရြ႕သြားပါေတာ့တယ္။

ဒီေတာ့ သန္႔ရွင္းေရးသမားဟာ ေလယာဥ္ကို ေလထဲမွာ ပ်ံၾကည့္ခ်င္လာတာေၾကာင့္
တတိယေျမာက္စာမ်က္ႏွာကို လွန္လိုက္ပါတယ္။

'ေလယာဥ္ ပ်ံထြက္သြားဖို႔အတြက္ အစိမ္းေရာင္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ'လို႔ ေရးထားတာကို
ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။

လိုက္လုပ္လိုက္ေတာ့ ေလယာဥ္လည္း စၿပီးပ်ံသြားတဲ့အခါ သန္႔ရွင္းေရးသမားဟာ အရမ္းကို
စိတ္လႈပ္ရွားသြားပါေတာ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ပ်ံၿပီးသြားတဲ့အခါ စိတ္ေက်နပ္သြားၿပီး ေျမေပၚျပန္ဆင္းခ်င္တာေၾကာင့္
စတုတၳေျမာက္စာမ်က္ႏွာကို လွန္ၾကည့္ဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ေရးထားတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းဟာ မူးေမ့လဲက်မတတ္
ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။

စတုတၳေျမာက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးထားတာကေတာ့ 'ေလယာဥ္ေျမေပၚဆင္းတဲ့ နည္းလမ္းကို
သိခ်င္ရင္ေတာ့ အနီးဆံုးစာအုပ္ဆိုင္က အတြဲ(၂)စာအုပ္ကို ၀ယ္ဖတ္ၾကည့္ပါ' တဲ့။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။