ဂူးဂဲလ္အစြမ္း

နန္စီဟာ ကြန္ပ်ဴတာသံုးေလ့မရွိတဲ့  အဘြားျဖစ္သူကို အင္တာနက္ အစြမ္း ထက္ပံုနဲ႔ အသံုး
၀င္ပံုအေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပဖို႔  ႀကိဳးစားပါတယ္။

"ပထမဆံုးလုပ္ရမွာက ဂူးဂဲလ္ထဲ၀င္ဖို႔ပဲ။ သမီးတို႔ ဘာကိုပဲေမးေမး ဂူးဂဲလ္က ေျဖႏိုင္တယ္"
လို႔ နန္စီက အဘြားျဖစ္သူကို ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

အဘြားျဖစ္သူဟာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို လြယ္လြယ္နဲ႔ မယံုတတ္သူျဖစ္တာေၾကာင့္
ေျမးျဖစ္သူေျပာတာကို မယံုၾကည္ဘဲတင္းခံေနပါတယ္။

"သမီးေျပာတာ အမွန္ေတြပဲ ... အဘြားရဲ႕။ အဘြားေမးခ်င္တာ တစ္ခုခုစဥ္းစားလိုက္။
သမီးဂူးဂဲလ္မွာ ေမးေပးမယ္"လို႔ နန္စီက အဘြားျဖစ္သူကို အင္တာနက္အေပၚ စိတ္၀င္စား
လာေအာင္ ထပ္စည္း႐ံုးလိုက္ပါတယ္။

အဘြားက တစ္မိနစ္ေလာက္ စဥ္းစားလိုက္ၿပီး "ဒါဆို ..ဟုတ္ၿပီ ...ငါ့သူငယ္ခ်င္း ဟယ္လင္
ေနထိုင္ေကာင္းရဲ႕လားဆိုတာ ေမးေပးစမ္း"လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။