ေထာက္ခံၾကပါတယ္ ...

တစ္ေန႔မွာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးဟာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ေနက်ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရးေဆးစစ္တာကို
သြားလုပ္ပါတယ္။

ဆရာ၀န္ - "ခင္ဗ်ားကို ေဆးစစ္တာ အကုန္လံုး အိုေကတယ္။ ခင္ဗ်ားခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ
ဘာျပႆနာမွ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားေမးခ်င္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ
တစ္ခုခုမ်ား ရွိသလား"

အမ်ဳိးသားလူနာ - "အင္း .. ကြ်န္ေတာ္ သားေၾကာျဖတ္ရင္ ေကာင္းမလားလို႔ စဥ္းစားေနတယ္"

ဆရာ၀န္ - "ဒါက အရမ္းကို အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုပဲ။ ေနပါဦး .. ဒီအေၾကာင္းကို
မိသားစုနဲ႔ ခင္ဗ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီလား"

အမ်ဳိးသားလူနာ - "ဟုတ္ကဲ့.. ကြ်န္ေတာ့္ကေလးေတြ အားလံုး မဲေပးၿပီး ဆံုးျဖတ္ၾကတာ။
သူတို႔က ၁၅ မဲ -၂ မဲနဲ႔ ေထာက္ခံၾကတယ္"

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။