ေယာက်္ားမယံုသူ ...

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ လူနာအခန္းထဲမွာ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး စစ္ေဆးမႈခံယူေနပါတယ္။

လူနာအမ်ဳိးသမီး - "ေဒါက္တာ.. ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကြ်န္မရဲ႕အမ်ဳိးသားကို ဒီအခန္းထဲ ေခၚေပးပါလားရွင္။
ကြ်န္မ..ဒီမွာတစ္ေယာက္တည္း ရွိေနရတာ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိလို႔ပါ"

ဆရာ၀န္ - "ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ယံုၾကည္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ပါ။
ၿပီးေတာ့ လူႀကီးလူေကာင္း တစ္ေယာက္ပါ"

လူနာအမ်ဳိးသမီး - "ထင္တာေတြ မွားေနပါၿပီ .. ေဒါက္တာရယ္။ ေဒါက္တာက ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။
အခန္းျပင္မွာ ဧည့္ႀကိဳအမ်ဳိးသမီးေခ်ာေခ်ာေလးက တစ္ေယာက္တည္း။ ကြ်န္မရဲ႕ေယာက်္ားကေလ
ဆရာ၀န္လည္း မဟုတ္ဘူး၊ လူႀကီးလူေကာင္းလည္း မဟုတ္ဘူး.. ေဒါက္တာေရ။"

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။