ကဲ… ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေနရာခ်ရေအာင္ ...

အမွတ္စဥ္(၃၅၂)အမွတ္စဥ္(၃၅၂)

အမွတ္စဥ္(၃၅၁)အတြက္ အေျဖမွန္အမွတ္စဥ္(၃၅၁)အတြက္ အေျဖမွန္

အမွတ္စဥ္ (၃၅၁) ၾကဴလီ၊ ၁၃/တကန (ႏိုင္) ၁၇၅၇၅၃၊
ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၁၀၁၁၇၈၉။

ကိန္းဂဏန္းေတြကို စီစဥ္ေနရာခ်ရမွာပါ။

ကစားနည္းရဲ႕စည္းကမ္းကေတာ့ အလ်ားလိုက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေထာင္လိုက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မညီမညာအကြက္
ကေလးမွာ တစ္ခုခ်င္းစီအေနနဲ႔ ခြဲၾကည့္ၿပီးျဖစ္ျဖစ္ ၁ ကေန ၉ အထိ စီစဥ္ေနရာခ်ေပးရမွာပါ။

ဒီကစားနည္းအေျဖကို လာမယ့္ တနလၤာေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး Tea Break က႑လို႔ေခါင္းစဥ္တပ္၊
မွတ္ပံုတင္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ေဖာ္ျပလို႔ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဆီကို စာ (သို႔) 
[email protected] ကတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ရပါမယ္။

ကံထူးရွင္တစ္ဦးတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္လို႔ ေန႔လယ္စာေကြ်းမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကို ဖုန္းဆက္
အေၾကာင္းၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။