အြန္လိုင္းေဈးကြက္၏ ႐ိုက္ခတ္မႈ ခံစားလာရသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ႏိုင္ငံတကာခရီးသည္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားေက်ာ္ၾကားသည့္ ငပလီကမ္းေျခ၌ အပန္းေျဖေနသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအႏိုင္ငံတကာခရီးသည္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားေက်ာ္ၾကားသည့္ ငပလီကမ္းေျခ၌ အပန္းေျဖေနသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အြန္လိုင္းမွ ခရီးစဥ္ ႀကိဳတင္မွာယူ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္း ေဈးကြက္
တြင္က်ယ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အေကာင္းအဆိုး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို စတင္ခံစားလာရၿပီျဖစ္သည္။

"အြန္လိုင္းေဈးကြက္က ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို စတင္သက္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ျပည္တြင္း
ခရီးသြားကုမၸဏီငယ္မ်ားလည္း အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ခံစားေနရပါၿပီ" ဟု Nature Dream
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစပယ္ေအာင္က ေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း
ခရီးသြား ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အြန္လိုင္း ေဈးကြက္မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ၀င္ေရာက္လာၾကျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျပည္တြင္းမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၊
အြန္လိုင္းခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အြန္လိုင္းေဈးကြက္ အႏၲရာယ္ကေန ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ နီးစပ္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အင္တာနက္
ေဈးကြက္သင္တန္းေတြကို ႏိုင္ငံျခားက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ သင္တန္းေပးေနပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
အတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ထိေရာက္မႈနည္းတာေၾကာင့္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ
အြန္လိုင္းေဈးကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္သြားမႈေၾကာင့္ အားနည္းသည့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားကုမၸဏီအခ်ိဳ႕
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မ်ားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအေပၚ သိသိသာသာ
ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ေဒၚစပယ္ေအာင္ ကေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေလးေတြ အထိနာႏိုင္တာမို႔ အစိုးရအေနနဲ႔
အြန္လိုင္းေဈးကြက္ အႏၲရာယ္ကို သတိထားသင့္ေနပါၿပီ။ ဒီထက္ပိုမို မက်ယ္ျပန္႔လာခင္ ႀကိဳတင္
ကာကြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္သင့္ေနပါၿပီ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အြန္လိုင္းေဈးကြက္ တြင္က်ယ္လာေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏
ခရီးသြား၀င္ေငြသည္ ျပည္တြင္းသို႔မေရာက္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏
မူရင္းတိုင္းျပည္သို႔ စီးထြက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရသည္ Tourism Authority of Thailand အား ဖြဲ႔စည္းကာ
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။

"ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပည္တြင္းခရီးသြားကုမၸဏီေတြကို ဦးစားေပးဖို႔
ဖိအားေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗီယက္နမ္ကေတာ့ သူရဲ႕ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ျမႇင့္တင္ၿပီး
ႏိုင္ငံျခား အြန္လိုင္းခရီး သြားကုမၸဏီေတြရဲ႕ ထိုးႏွက္မႈကို ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္"ဟု ေဒၚစပယ္ေအာင္
က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဟိုတယ္အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခန္းအမ်ားစုသည္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ အခန္းဦးစားေပးမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းအားနည္းမႈကလည္း ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အြန္လိုင္းေဈးကြက္ လႊမ္းမိုးလာတဲ့အခါ အစိုးရက ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုတာကိုပဲ
ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားသည္
တိုးတက္လာသလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ယခင္ထက္ ပိုမို တိုးတက္လာသည္။

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သာယာလွပၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္
ေနရာမ်ားကို လာေရာက္ လည္ပတ္ေနၾကၿပီး ႏွစ္စဥ္ ခရီးသြားဦးေရတိုးတက္လ်က္ရွိသည္ဟု
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အတူ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေျပေလ်ာ့လာျခင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္
ကယားျပည္နယ္တို႔ကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ လြယ္ကူစြာ သြားႏိုင္လာျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အႏွ႔ံမွ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လာ ေရာက္ေသာ ေက်ာပိုးအိတ္
ခရီးသြားမ်ားလည္း တိုးတက္လာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းဗီစာေလွ်ာက္ ထားခြင့္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ခါ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္
တစ္ဦးခ်င္းခရီးသြား အေရအတြက္သည္ အဖြဲ႔လိုက္ခရီးသြားမ်ားထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္တက္လာသည္။

"တစ္ကိုယ္ေတာ္ ခရီးသြားဦးေရမ်ားေလ ခရီးသြားဧည့္သည္အေရအတြက္ တိုးတက္ေလပါ။
ထို႔အတူ ႏိုင္ငံျခားအြန္လိုင္း ခရီးသြား ကုမၸဏီေတြလည္း၀င္ေရာက္လာတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း
ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြမ်ားလာမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ျပည္တြင္းခရီးသြား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္"ဟု Elegant Myanmar ခရီးသြား
ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေသာ္တာၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

"သူတို႔က အြန္လိုင္းေဈးကြက္နဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အျပင္းအထန္
ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ နည္းပညာ ကြာျခားခ်က္ေၾကာင့္ မမီႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေတြ
အေနနဲ႔ စည္းလံုးဖို႔လိုပါတယ္။ ခရီးသြားအသင္းေတြကလည္း ခရီးသြား ကုမၸဏီေလးေတြရဲ႕
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ပံ့ ေပးသင့္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

အြန္လိုင္းေဈးကြက္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဖြ႔ဲလိုက္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို
ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔အားသာခ်က္ကို ရွာထားသင့္ၿပီး
ဟိုတယ္မ်ားကလည္း အြန္လိုင္းကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ တူညီသည့္ ေဈးျဖင့္
ေရာင္းခ်သင့္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းခရီးသြားကုမၸဏီ အမ်ားစုသည္ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဓာတ္ပံုရွားပါးမႈ၊
အင္တာနက္ေဈးကြက္ အသိပညာနည္းပါးမႈတို႔အား ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အသင္းအေနျဖင့္လည္း
ခရီးသြားနည္းသည့္ မိုးရာသီတြင္ လိုအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးေသာ္တာၫြန္႔
ကေျပာသည္။

ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔ တည္းခိုလိုသည့္ ဟိုတယ္၏ ပံုစံအေနအထားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
အေျခအေနတို႔ကို ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈေၾကာင့္
ဟိုတယ္အခန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္မွာယူမႈ ပုိမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု သိရသည္။

"အြန္လိုင္းက အခန္းႀကိဳတင္မွာယူတဲ့ ခရီသြားအေရအတြက္က ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြထက္
ပိုမ်ားလာပါတယ္" ဟု Amazing ဟိုတယ္၏ အုပ္စုအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚလိႈင္လိႈင္၀င္းက
ေျပာသည္။

"ခုခ်ိန္ထိ အဖြဲ႔လိုက္ခရီးသြားဦးေရကို အြန္လိုင္းဘြတ္ကင္ထက္ အားကိုးေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမယ့္ နည္းပညာေခတ္အရ အြန္လိုင္းက အခန္းမွာသူ ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္"
ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေလေၾကာင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ အြန္လိုင္းမွ မွာယူသူအေရအတြက္မွာလည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔
တိုးတက္လာသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာေလေၾကာင္းလိုင္းမွ လက္ေထာက္အေထြေထြ
မန္ေနဂ်ာ ေဒၚေအးမရသာက ေျပာသည္။

"စီးပြားေရးခရီးသြားနဲ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ အမ်ားဆံုး၀ယ္ၾကတယ္။ သူရဲ႕အားသာခ်က္က
ခရီးသြားမယ့္ အခ်ိန္ထက္ေစာၿပီး လက္မွတ္ႀကိဳ၀ယ္ထားရင္ ေဈးသက္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပ
ခရီးသြားေတြသာမက ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြပါ အြန္လိုင္းမွာ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳလာၾကမယ္လို႔
ထင္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလက္မွတ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ အဓိက
၀ယ္ယူေလ့ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အြန္လိုင္းတြင္ေရာင္းသည့္ ေဈးႏွင့္
ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကိုေရာင္းသည့္ ေဈး မတူသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ရေၾကာင္း ျမန္မာ့ခရီးသြား
လုပ္ငန္းေဈးကြက္ေကာ္မတီ (Myanmar Tourism Marketing Committee) ဥကၠ႒
ဦးၿဖိဳးေ၀ရာဇာက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ား၏ အားသာခ်က္ျဖစ္သည့္ မိမိႏိုင္ငံအေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခား
ကုမၸဏီမ်ားထက္ သိရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို
မတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ဧည့္သည္အႀကိဳက္ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္
ထိုအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီနဲ႔
အြန္လိုင္းခရီးသြားကုမၸဏီေတြကို ေၾကာက္စရာမလုိပါဘူး" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အင္တာနက္ ေဈးကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
သင္တန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆုရရွိသူမ်ား၏
မူပိုင္ခြင့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အြန္လိုင္းေဈးကြက္ ျမွင့္တင္မႈအတြက္ ဓာတ္ပံုေထာက္ပံေပးမည့္ကိစၥ
မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း အဖြဲ႔၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရမႉးျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးေ၀ရာဇာ
ကေျပာသည္။

"ျပည္တြင္း ခရီးသြားကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က အင္တာနက္အသံုးျပဳၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ အြန္လိုင္းေဈးကြက္ လႊမ္းမိုးမႈကေန သူတို႔
ဘယ္လိုကာကြယ္မယ္ဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းစီ က်င့္သံုးတဲ့ မူ၀ါဒအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္" ဟု
၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဟိုတယ္မ်ား အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေသာ အြန္လိုင္းခရီးသြား၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွာ
www.agoda.comwww.hotels.com ႏွင့္ www.booking.com တို႔ျဖစ္ၿပီး
၎တို႔သည္ ဘာသာစကားေပါင္း ၄၀ ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။

agoda.com သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ Expedi.com သည္
ျပည္တြင္း ခရီးသြားကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား