ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဧည့္သည္အ၀င္စာရင္း တိက်ရန္ လိုအပ္ေန

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၄ ဒသမ ၅ သန္းမွ
ငါးသန္း အထိ၀င္ေရာက္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက
ေမွ်ာ္မွန္းထားရာ ဩဂုတ္ လလယ္အထိ ႏွစ္သန္းခြဲခန္႔ ၀င္ေရာက္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါစာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္အားလုံးကို
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ခရီး သြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္မူ တိက်
သည့္စာရင္းမ်ားေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
"ခရီးသြား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြက အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္။
အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေဈးကြက္တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ စာရင္းလုပ္ထားတာ
မရွိေသးပါဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈစာရင္းကို
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးကထုတ္ျပန္တာပါ။ တိက်မွန္ကန္တဲ့ ဧည့္၀င္စာရင္းျဖစ္ဖို႔
ဘယ္လိုေကာက္ယူမယ္၊ သုေတသနလုပ္မယ္ဆိုတာကို ပထမ၊ ဒုတိယ အဆင့္ခြဲၿပီး
ပညာရွင္ေတြနဲ႔လုပ္ဖို႔လိုေနပါၿပီ" ဟု ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဈးကြက္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး
ေကာ္မတီ (Myanmar Tourism Marketing Committee) ဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးေ၀ရာဇာက
ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ားသည္
အခရာက်သည့္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ စာရင္းမ်ားေပၚထြက္လာရန္ အစိုးရပိုင္းက ဦးစီးေဆာင္ရြက္
ရန္ လိုေန ၿပီဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။ "ခရီးသြားေဈးကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဘယ္ေလာက္
အလားအလာရွိတယ္ဆိုတာသိၿပီး လိုအပ္သေလာက္ပဲလုပ္မွ ေအာင္ျမင္ ဖို႔နီးစပ္မွာပါ။
ဥပမာ-ေဒၚလာငါးေသာင္းတန္ တဲ့ ေဈးကြက္ကို ေဒၚလာ သံုးေသာင္းပဲ ရင္းႏွီးမယ္ဆို
မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ တိက် မွန္ ကန္တဲ့ စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြလိုအပ္ပါတယ္။
အဲဒီလို တိတိက်က်မသိဘဲ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆင္ကန္းေတာတိုးသလိုျဖစ္ေနမွာပါ"ဟု
၎ကေျပာသည္။

စုစုေပါင္း ဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈတိုးလာ သည္ဟု စာရင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း
ေဈးကြက္အေနအထား သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာျခင္းမရွိဟု Nature Dream ခရီး
သြားလုပ္ငန္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစပယ္ေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။
"ကြ်န္မတစ္ဦးတည္းက ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႐ုရွားခရီးသြားေဈးကြက္က အရင္ႏွစ္ထက္
၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်သြားပါတယ္။ တကယ္လာတဲ့ ခရီးသြားေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးတာက
လုပ္ ငန္းရွင္ေတြပါ။ စာရင္း ထုတ္ျပန္တာက ၀န္ႀကီး ဌာနကဆိုေတာ့ အခ်က္အလက္မွန္မမွန္
ဘယ္လိုစာရင္းေကာက္ၿပီး ထုတ္ျပန္တယ္ ဆိုတာ မသိရပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဘယ္လိုအက်ဳိးရွိပါတယ္ လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားတြင္ ဥေရာပခရီးသြားမ်ားသည္ အာရွခရီးသြား မ်ားထက္
ပိုက္ဆံ သံုးအားေကာင္းေသာ ခရီး သြားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၀ ဆ တစ္ဆ သံုးစြဲမႈကြာသည္
ဟုဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သံုးအားေကာင္းေသာ ခရီးသြားဦးေရတိုးတက္လာရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲရန္ လိုသည္ဟု ေဒၚစပယ္ေအာင္က ေျပာသည္။ "အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈေပါ့။ ဥေရာပႏိုင္ငံ
သား ခရီးသြားေတြက ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းဖို႔၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့အစားအစာျဖစ္ဖို့နဲ႔
သံုးစြဲရတဲ့ပိုက္ဆံနဲ႔ညီတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လက္ရွိတိုင္းျပည္အေနအထား အရ
ပိုက္ဆံသံုးႏိုင္တဲ့ ဧည့္သည္ဆြဲေဆာင္ဖို႔ လိုသလို ခရီးသြားဦးေရတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔လည္း
အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရေရာ ပုဂၢလိက ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ဖို႔လိုပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ရန္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတည္ၿငိမ္ ရန္လိုၿပီး
ယခုအေျခအေနသည္ အနည္းငယ္ ထိတ္လန္႔စိတ္ပူေနရေသာ အေနအထားေၾကာင့္
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွအခ်ဳိ႕ ခရီးသြားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု
ဆိုသည္။ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအထိ လာေရာက္ခဲ့ သည့္ ခရီးသည္ႏွစ္သန္းခြဲ အေရအတြက္သည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေပါက္အသီးသီးမွ ၀င္
ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္အားလံုး၏ အေရအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ဟိုတယ္
ခရီး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမ်ဳိး၀င္းၫြန္႔က ေျပာသည္။ ဧည့္သည္ႏွစ္သန္းခြဲအနက္
၁ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔သည္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားက ၀င္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ရွစ္သိန္းခန္႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ
ေလဆိပ္သံုးခုႏွင့္ ကမၻာလွည့္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ား ျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
"ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္အားလံုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ဧည့္သည္အေရအတြက္တိုးလာေတာ့
ႏိုင္ငံ့၀င္ေငြတိုးလာၿပီး ပံုရိပ္ပိုေကာင္း လာပါတယ္။ က႑ေပါင္းစံုကလည္း အက်ဳိးအျမတ္
ရပါတယ္။ တည္းခိုဖို႔၊ စားေသာက္ဖို႔နဲ႔ သြားလာေရးအတြက္ ယာဥ္စတာေတြ အနည္းဆံုး
လိုအပ္တာေၾကာင့္ ၀င္လာၿပီဆိုကတည္း က အက်ဳိးရွိပါတယ္။ တိုးတက္လာတဲ့ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းကေန ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး မရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမွာပါ"ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းၫြန္႔က ေျပာ
သည္။ "နယ္စပ္ဂိတ္ေတြမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခုနစ္ရက္အထိ ခြင့္ျပဳေပးပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ
နယ္စပ္၀င္ေပါက္ကေန ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ဂိတ္
မျဖစ္ေသးတဲ့ ၀င္ေပါက္ကေန လာေရာက္မယ္ ဆိုရင္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရပါတယ္။
အနည္းဆံုး တစ္ပတ္ေလာက္အခ်ိန္ယူ စစ္ ေဆးၿပီး ခြင့္ျပဳေပးတာမ်ားပါတယ္"ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းၫြန္႔က
ေျပာသည္။

၂၀၁၂၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဧည့္သည္လာေရာက္မႈ တစ္သန္းေက်ာ္တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္
ယခုႏွစ္တြင္လည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လကုန္အထိ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ ေသာ ကမၻာလွည့္ခရီး
သြားအေရအတြက္မွာ သံုးသိန္းနီးပါးခန္႔သာရွိေသးသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား