ကုိယ္ပိုင္ ေအာ္ဂင္းနစ္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားျဖင့္ Kalaw Hill Lodge ဟိုတယ္သစ္

ကုိယ္ပိုင္စိုက္ခင္းမွ ေအာ္ဂင္းနစ္သီးႏွံမ်ားကုိ သာ အသံုးျပဳမည့္ Kalaw Hill Lodge ဟိုတယ္တြင္
သဘာ၀႐ႈခင္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဧည့္သည္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္
စီစဥ္ေပးထားသည္။

"ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မႈ ၀န္းက်င္ဧရိယာ နဲ႔အနီးတ၀ိုက္ကိုေတာ့ ေျခာက္ဧကေလာက္ပဲ
သံုးထားပါတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ သစ္ေတာသဘာ၀
အတိုင္းကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ေလွ်ာက္လမ္းေတြ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ လာေရာက္ တည္းခို
မယ့္ ဧည့္သည္ေတြအတြက္လည္း နံနက္၊ ည တစ္ႀကိမ္ စိုက္ခင္းနဲ႔ ေမြးျမဴေရးျခံေတြကို
သြားေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ဧည့္လမ္းၫႊန္ေတြထားေပးထားပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ
ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းသံုးခု ေရြးခ်ယ္လို႔ရပါတယ္။

နာရီ၀က္အၾကာေလ့ လာေရး လမ္းေလွ်ာက္လမ္းရွိသလို အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီခြဲၾကာျမင့္မယ့္
လမ္းေလွ်ာက္ အစီ အစဥ္ကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္"ဟု ဟိုတယ္ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ
ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဟိုတယ္ကို ကေလာၿမိဳ႕ နန္းသဲ ေက်းရြာ၊ ေဂၚရခါးကုန္း၌ တည္ရွိသည့္ အဆုိပါ
ဟိုတယ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဟိုတယ္ကို
ကေလာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ နန္းသဲဟိုတယ္ဟု ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး တည္းခိုခ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ
တစ္ခန္းလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကေလာၿမိဳ႕တြင္
ဟိုတယ္ ၃၄ လံုးဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး အခန္းေပါင္း ၇၄၁ ခန္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား