ေရႊတိဂံုသို႔ ႏုိင္ငံျခားသား လာေရာက္မႈ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္

ယခုႏွစ္စမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေရႊတိဂံုဘုရားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား
ဧည့္သည္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလကထက္ ထက္၀က္နီးပါး မ်ားျပားလာခဲ့သျဖင့္
ယခုႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈပိုမို မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတစ္လတည္း တြင္ ၀င္ေရာက္သည့္ ျပည္ပခရီးသည္ အေရအတြက္မွာ
၂၀,၄၄၂ ဦးရွိၿပီး ယခင္ ႏွစ္ စက္တင္ဘာလထက္ ၉,၀၀၀ ေက်ာ္မွ် ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ စုစုေပါင္း ၂၁၂ယ၉၇၃ ဦးရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္
တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ပင္ ၂၂၅ယ၃၈၁ ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။

"ဒီႏွစ္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို လာေလ့လာတဲ့ ခရီးသြားေတြ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ပိုမ်ားလာတယ္။
အရင္ႏွစ္ကထက္ကို သိသိသာသာ မ်ားလာတယ္။ ဒီလအထိ ၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
အရင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး ၀င္ေရာက္မႈနဲ႔ တစ္ေသာင္းေလာက္ပဲ ကြာေတာ့တယ္" ဟု ေဂါပကအဖြဲ႕မွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ခရီးသည္မ်ားတြင္ ထိုင္း ဧည့္သည္မ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊
ျပင္သစ္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွာလည္း ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုလာေရာက္ ေလ့လာၾကသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ျပည္ပခရီး သည္မ်ား၀င္ေရာက္မႈမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး
သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီး
သိသိသာသာတိုးတက္လာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားဦးေရမွာ
လည္း ၂၈ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ၀င္ေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္
အက္ဖ္အီးစီ စုစုေပါင္း ၁ယ၁၂၆ယ၉၀၅ ရရွိ ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းမွ စက္တင္ဘာလအထိ
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေၾကးေငြ ေဒၚလာႏွင့္ အက္ဖ္အီးစီ စုစုေပါင္း ၁,၀၆၄,၈၆၅
ရရွိထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား