သံေတာင္ႀကီးတြင္ အေသးစား ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ခရီးသြားဧည့္သည္အမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ
ေသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီး ေတာင္စခန္းၿမိဳ႕သည္ ယခင္က ညအိပ္တည္းခိုရန္
အခက္အခဲရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း
၀န္ႀကီးဌာနတို႔က မနက္စာႏွင့္ ညအိပ္ရန္ သီးသန္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အေသးစား
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းကို ေဒသခံမ်ားအား လုပ္ကိုင္ ခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားေဈးႏႈန္း
သက္သာစြာျဖင့္ တည္းခိုႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

၎အထဲတြင္သက္တမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ေရွးေဟာင္းအိမ္ကိုလည္း Bed and
Breakfast ဟိုတယ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။ ေဒသခံ ကရင္တိုင္းရင္းသားပိုင္ ၎အိမ္ကို
မိသားစုအဆက္ဆက္ ေရွး မူမပ်က္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အခန္း ေျခာက္ခန္းပါ I Wish
အမည္ျဖင့္ခရီးသြားမ်ား တည္းခိုႏိုင္ ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိသည္။ "အရင္ကေန႔ခ်င္းျပန္ခရီး
ပဲလာၿပီး ေတာင္ငူမွာ ညျပန္အိပ္ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သံေတာင္ ႀကီးကိုလာလည္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ အဆင္ေျပေျပ
တည္းခိုႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အဂၤလိပ္ ေခတ္တည္းက ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ အိမ္ကို
ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါ"ဟု ပိုင္ရွင္ေဒၚေနာ္စဲေဂက ေျပာသည္။

စေန၊ တနဂၤေႏြ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားေလ့ရိွၿပီး အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းခရီး
သြားမ်ားျဖင့္ အခန္းျပည့္ေန တတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကားရက္မ်ားတြင္ လာေရာက္သူနည္း
သည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံျခား သားဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး
ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား အတြက္ မိသားစုအခန္းကို ၂၅,၀၀၀ ႏွင့္ပံုမွန္ အခန္းကို ၁၅,၀၀၀
သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အခုမွစတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲအေနနဲ႔ အခန္းမလံုေလာက္ေသးတာ၊ လိုအပ္တဲ့
အသံုးေဆာင္ပစၥည္းေတြ ျဖည့္ေပး ရတာနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္း မေပး တတ္တာမ်ဳိး ၾကံဳ
ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဧည့္သည္ ေတြဘက္က နားလည္မႈေပးပါတယ္" ဟု ေဒၚေနာ္စဲေဂက ေျပာသည္။
သံေတာင္ႀကီးတြင္ ခရီးသြားမ်ား ညအိပ္တည္းခိုႏိုင္ရန္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္အရ လက္ရွိ ေနထိုင္သည့္
အိမ္မ်ားကို အခန္းဖြဲ႕ျပဳျပင္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ေဒသခံတိုင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း
Star from the East ပိုင္ရွင္ဦးေစာဘိုတာက ေျပာသည္။ "ဒီမွာက လွ်ပ္စစ္မီးမွန္တယ္။ လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းတယ္။ အင္တာနက္နဲ႔ ဖုန္းလိုင္းပဲ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာပါ။ အခု သံုးေနတာက
စစ္တပ္ရဲ႕ တာ၀ါတိုင္ကို မွ်ၿပီး သံုးေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခါတေလ ပိတ္ထားတတ္ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မ်ဳိးဆို ဖုန္းလိုင္းပါ ျပတ္ေတာက္သြားပါတယ္္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အခန္းငါးခန္းပါရွိသည့္ ွ Star from the East ဟိုတယ္ျခံ၀င္းထဲတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္း သီးဟင္းရြက္မ်ား
စိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားေတာင္းဆိုပါက ေန႔လယ္စာ ခ်က္ျပဳတ္၀န္ေဆာင္မႈေပး
သည္။ အခန္းခမွာ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၈,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ ၾကားရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား ဟူ၍ ေဈးႏႈန္းခြဲျခားထား ျခင္းမရွိဟု ဦးေစာဘိုတာက ေျပာသည္။
"ဖြင့္ထားတာ တစ္လပဲရွိပါေသးတယ္။ ဖြင့္ ခါစဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔ ရင္းႏွီးစိုက္
ထုတ္ရတဲ့ ေငြေၾကးအခက္အခဲနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတဲ့အခါ ဘာသာ
စကားအခက္အခဲရွိေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း စိတ္တက္ ႂကြလာၿပီး သူတို႔ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရတာေပ်ာ္
တယ္" ဟု Peace House, B&Bs ပိုင္ရွင္ ေဒၚေနာ္မာမူက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား
ဧည့္သည္မ်ား တည္း ခိုႏိုင္ရန္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ႏွင့္ အင္း မရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္း
ဖ်ားေသာ အရပ္ ေဒသမ်ားကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း မ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္တလမ္းက ၀င္ေငြရရွိေရးတို႔အတြက္ B&Bs လုပ္ငန္း
ကိုခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ "သံေတာင္ႀကီးမွာ B&Bs ခုနစ္လံုးတင္ျပ
ထားတဲ့အနက္ ေျခာက္လံုးကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လံုးက ေဆာက္လက္စ
မၿပီး ေသးတဲ့အတြက္ ခြင့္မျပဳေသးတာပါ။ ကရင္ ျပည္နယ္မွာ သံေတာင္ႀကီးအျပင္
တျခားေဒသ က B&Bs လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း ထားတာ အခုေလာေလာ
ဆယ္ထိေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ရွိလာခဲ့ရင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပး
မွာပါ"ဟု ကရင္ ျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးလာေရးသြား လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး ဦး၀င္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယင္း၀န္ႀကီးဌာန သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္း မ်ားအရ B&Bs ဟိုတယ္တစ္လံုးတြင္ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ေသာ
ေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာႏွင့္ အခန္း အနည္းဆံုး ေလးခန္းမွ ရွစ္ခန္းထိပါရွိရမည္။ ၎အရာမ်ားသည္
အိမ္ရွင္ႏွင့္သီးျခားျဖစ္ရ မည့္အျပင္ အိပ္ခန္းအျပင္အဆင္သည္ ေဒသ ၏ ရာသီဥတုႏွင့္
ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

သံေတာင္ႀကီးတြင္ခြင့္ျပဳထား သည့္ B&Bs ေျခာက္လံုးမွာI Wish၊ Star from the East၊
Peace House၊ Grace for Grace၊ Home Sweet Home ႏွင့္ Khaing's Villa တို႔ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား