ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘဏ္ခြဲ သံုးခုကို လာမည့္ႏို၀င္ဘာတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဴပ္သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္
မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘဏ္ခြဲ သံုးခုကို လာမည့္ႏို၀င္ဘာလတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း
ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရန္၀င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

"အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ဘဏ္ဖြင့္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားၿပီးသားပါ။ အဓိကေတာ့
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဖြင့္ခိုင္းတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ေတြျပည့္မီေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစုရွယ္ယာ ထည့္မယ့္သူေတြရဲ႕ ေငြေတြက ေငြျဖဴျဖစ္ရမယ္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးကရတဲ့ေငြ၊ မတရားတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႕ ရထားတဲ့ ေငြမည္းေတြ မျဖစ္ဖို႔
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက စစ္ေဆးရတယ္။ ေနာက္ ဘ႑ာအခြန္မေဆာင္ထားတဲ့ ေငြမျဖစ္ရေအာင္
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက စစ္ေဆးရပါတယ္။ အဲဒါေတြ အားလံုးစစ္ေဆးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးရန္၀င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္း ၁၁ သင္းရွိ အဖြဲ႕၀င္ ၁၆ ဦးတို႔က
တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀ ဘီလ်ံ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု
၎က ေျပာသည္။

"ျပည္ထဲေရးကေတာ့ အားလံုး ၿပီးသြားၿပီလို႔သိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက
စစ္ေဆးဖို႔ ႏွစ္ဦးက်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ စစ္ေဆးတာ ၿပီးျပည့္စံုရင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း
စတင္ႏုိင္ၿပီး စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္အရ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနေသးတယ္ဆိုရင္ ဆက္ႀကိဳးစားဖို႔ပဲရွိပါတယ္။
ခြင့္ျပဳခ်က္က်ၿပီးရင္ေတာ့ လူတိုင္းရွယ္ယာတစ္ခုကို ျမန္မာေငြ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
အခုေတာ့ အသင္း ၁၁ သင္းက တည္ေထာင္သူ ၁၆ ဦးပဲ ပါ၀င္ရေသးတယ္"ဟုသူက ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေငြေပးေငြလႊဲအမ်ားႀကီး ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ရေသာ
လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘဏ္ေပၚေပါက္လာပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္
မ်ားစြာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး လံုျခံဳ စိတ္ခ်မႈ ပိုမိုအာမခံေပးႏုိင္မည္ဟု ဦးရန္၀င္းက ဆိုသည္။

"ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ အခ်င္းခ်င္းအေနနဲ႔ တစ္ဦးလိုအပ္ခ်က္၊ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းႏိုင္မႈ အေျခအေန
စတာေတြ သိရွိေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အမ်ားႀကီး
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အသင္း ၁၁ သင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့
လုပ္ငန္း မွန္သမွ် ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာပါ"ဟု သူက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ေျမေနရာ ႏွစ္ခုရွိၿပီး
စႏၵာကူးလမ္းရွိ ေျမေနရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘဏ္ ႐ံုးခ်ဳပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး
ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ ေျမေနရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘဏ္ခြဲအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးရွိဘဏ္ခြဲ အားလံုးရဲ႕ အေဆာက္အအံုပိုင္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးရန္၀င္းက ေျပာသည္။

"ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘဏ္ကေန အသင္းသားေတြအတြက္ အတိုးႏႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႔
ေခ်းေငြေပးမယ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အာမခံနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

"ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ခရီးသြားကုမၸဏီေပါင္း ၂,၀၀၀ ခန္႔နဲ႔ ဟိုတယ္ေပါင္း
၁,၄၀၀ ခန္႔ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဖက္စပ္ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြ၊ ကမၻာအႏွံ႔က ခရီးသြား
လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ၀င္လာခဲ့ရင္ ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းထားထက္ သက္သာဖုိ႔
လိုပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္တိုးက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား