သီဟုိကြ်န္းၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ တဒဂၤ

ကုိလိုနီေခတ္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ကုိလံဘိုၿမိဳ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ရွင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိလိုနီေခတ္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ကုိလံဘိုၿမိဳ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ရွင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံ၊ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေခတၱခဏေရာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး၏ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ညီလာခံအတြက္
အျခား ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ မ်ားနည္းတူ ျမန္မာတုိင္း(မ္)လည္း တက္ေရာက္ သတင္းယူခဲ့
ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ရွည္လ်ားသည့္ ဆက္ဆံေရး၊ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားရွိခဲ့သည့္
သီဟုိ ကြ်န္းေခၚ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာအတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ကပ္လ်က္
တည္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ ေတာင္ဘက္အရပ္ရွိ သီရီလကၤာသို႔ ဘဂၤလား
ပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာကုိ ျဖတ္ သြားလွ်င္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ နာရီအနည္းငယ္ျဖင့္
ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိက္႐ုိက္ေလေၾကာင္းလုိင္း မရွိသျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္။ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္၊ ရွည္လ်ားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္
လွပသာယာ သည့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ ႐ႈခင္းမ်ားရွိသည့္ သီရီလကၤာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္
ခရီး သည္အေတာ္မ်ားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ကုိလံဘုိၿမိဳ႕က ခပ္႐ုိး႐ုိးေလဆိပ္အေဆာက္ အအုံအတြင္း ညဥ့္နက္သည့္တုိင္ ဆင္းသက္
ပ်ံသန္းေနၾကသည့္ ေလယာဥ္မ်ား၊ ဆူဆူညံညံ ျဖင့္ အုပ္စုလုိက္သြားလာေနၾကသည့္
ခရီးသြားအုပ္စုမ်ားက သီရိလကၤာ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျပသေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သီရီလကၤာသုိ႔ သြားမည္ဆုိလွ်င္ ရန္ကုန္က သီရိလကၤာသံ႐ုံးတြင္အ၀င္
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသြားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အြန္လိုင္း ဗီဇာႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားျဖင့္လည္း
သြားေရာက္ႏိုင္သည္။

ကုိလံဘုိေလဆိပ္ရွိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာင္တာတြင္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာ
အေထြအထူးေမးျမန္းသည္မရွိဘဲ ေဒၚလာ ၄၀ ေပးလိုက္ သည္ႏွင့္ တုံးထုေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ၀င္ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ထမ္းအမ်ားစုသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားၿပီး သိပ္ၿပီး တတ္တက္ႂကြႂကြမရွိလွေပ။ ေလဆိပ္အေဆာက္အအုံအတြင္း ဆိုက္ေရာက္ႏွင့္ ျပန္ထြက္ခရီးသည္
အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္ေငြေၾကးမွာ သီရိလကၤာ႐ူပီး
ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ႐ူပီးေငြ ၁၄၅ ၀န္းက်င္ရွိသည့္အတြက္ ေငြေၾကးခုိင္မာသည္ဟု
ဆုိသည္။ ေလဆိပ္မွ ကိုလံဘုိၿမိဳ႕ထဲ သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ တကၠစီယာဥ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းအတုိင္း
ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္ စနစ္ျဖင့္ မွာယူ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုေနထုိင္ရာ သီရိ
လကၤာႏိုင္ငံတြင္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္ဟာလီ၊ တမီလ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတုိ႔ကုိ တရား၀င္ ႐ုံးသုံးဘာသာစကားအျဖစ္
ျပ႒ာန္း ထားသည္။ စာတတ္ေျမာက္မႈ ျမင့္မားသည္ ဟုခန္႔မွန္းရသည့္ သီရိလကၤာတြင္ လူအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္လုိ ေရလည္ပတ္လည္ေျပာႏိုင္ ၾကသည္။ တုတ္တုတ္ဆုိင္ကယ္ေမာင္းသူမ်ားပင္
အဂၤလိပ္လုိ ေကာင္းစြာေျပာဆုိႏိုင္ ၾကသည္။

ကုိလံၿမိဳ႕၏ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည္ ေခတ္ေဟာင္းက ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည့္ တုတ္တုတ္ဆုိင္ကယ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေခတ္မီအိမ္စီးကားမ်ား ေတြ႕ရေသာ္လည္း ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းဘတ္စ္ကား မ်ားတြင္လည္း
လူအျပည့္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တြင္း ႏွင့္ နယ္ေ၀းေျပးဆြဲသည့္ မီးရထားမ်ားသည္ လည္း အဂၤလိပ္ေခတ္
ရထားစက္ေခါင္းမ်ား ႏွင့္ တြဲဆုိင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္ အေရာင္အေသြး ဆင္တူ ေသာ္လည္း သီရိလကၤာၿမိဳ႕ေတာ္ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕ သည္
မ်ားစြာသန္႔ရွင္းမႈရွိသည္။ အိႏိၵယ သမုဒၵရာအတြင္း သီဟုိကြ်န္း၏ အေနာက္ ဘက္ကမ္းေျခရွိ
ကုိလံဘုိၿမိဳ႕တြင္ ကုိလိုနီေခတ္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အိႏိၵယသမုဒၵရာေဘး
ကမ္းနားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဟုိတယ္အျဖစ္အသုံးျပဳ ထားသည့္ ခမ္းနားထည္၀ါေသာ
ကိုလုိနီေခတ္ အေဆာက္အအုံမ်ားနည္းတူ ေခတ္မီအထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း
ေတြ႕ရွိရသည္။

ကုိလံဘိုၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမွ လူမ်ားႏွင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အေျပာအဆုိသာမက
အသြင္သဏၭာန္လည္း တူညီလွသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ ဆန္လွသည္။ လူဦးေရ
သန္း ၂၀ ေက်ာ္သာ ရွိေသာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘုိ တြင္ စေန၊ တနဂၤေႏြ
႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၌ လမ္းမ မ်ားေပၚတြင္ လူသြားလူလာ နည္းပါးလွသည္။ ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ားႏွင့္
ေဈးဆုိင္မ်ားလည္း အခ်ိန္ေစာေစာပိတ္ေလ့ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ကိုလံဘိုၿမိဳ႕က အမ်ားျပည္သူ အပန္း ေျဖရာေနရာမ်ားႏွင့္ လူအမ်ားသြားလာရာ ေနရာမ်ားတြင္
အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးခြင့္ မရွိသကဲ့သုိ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္သူကို ေတြ႕ရခဲ လွသည္ကေတာ့
သေဘာက်စရာေကာင္း လွသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား