ပဋိပကၡမျဖစ္ရန္ ဟိုတယ္ခရီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္။ (သီရိလူ / ျမန္မာတိုင္း(မ္))ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္။ (သီရိလူ / ျမန္မာတိုင္း(မ္))

အခ်ိန္တိုအတြင္း တစ္မုဟုတ္ခ်င္းတိုး တက္လာေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္း
တြင္ပါ၀င္ၾကေသာ ဟိုတယ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း မ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္း
စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ရွိရန္ လိုလားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး
ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္
Eco tourism သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာက အႀကီး ႀကီးပဲ။ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္တယ္။
အဲဒီလုပ္ငန္းက႑ေတြက အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းၿပီး စည္းစည္းလံုးလံုး ေလးနဲ႔ ေရွ႕ကိုဆက္
သြားႏုိင္ဖို႔ လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စည္းလံုးမႈကိုပဲ လိုတယ္။ ပဋိပကၡေတြ မလိုခ်င္ဘူး။
ဒီလိုသင္တန္း မွာလည္း နယ္ပယ္စံုက လူေတြပါမယ္။ အဲဒီသူေတြကို အားလံုးသိေစခ်င္
တာက ဒီလိုအခ်ိန္မွာ အကုန္ေပါင္းစည္းၿပီးလုပ္ ရမယ္။ အကုန္လံုးကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေတြ႕ၾကံဳ ေနရမွာပဲ။ ဘယ္အသင္းအဖြဲ႕ က ဘာျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး ေျပာေနတာထက္ အကုန္လံုး
စည္းလံုးၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ အခြင့္အေရးေတြ တိုင္းမွာလည္း စိန္ေခၚ
မႈေတြ ရွိတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီး အခြင့္အေရး ေတြလည္း ရွိေနတာပဲ" ဟု
ဦးေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊
အႀကီးအကဲမ်ား စိတ္၀င္စားမႈကိုခံရၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွာလည္း အရွိန္အဟုန္
ျမင့္တိုး တက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ တစ္မုဟုတ္ခ်င္းေျပာင္းလဲမႈအေပၚတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေဖာ္ေဆာင္ သြားႏုိင္
ရန္ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လည္း ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္သြားၾက ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္လက္ေအာက္မွာ အသင္း ၁၁ သင္းရွိ တယ္။ အဲဒီ
အသင္းေတြထဲကမွ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
တို႔က အရင္ဆံုး စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ အသင္းေတြ။ ဒီအသင္း ေတြဟာ တကယ့္ကို ဆိုးတူ
ေကာင္းဖက္ သြားေနရမွာ။ အားလံုး၀ိုင္းထိန္းမွ ရမယ္။ သူ႔အျပစ္၊ ကိုယ့္အျပစ္တင္ေနရင္
ေရွ႕ကို ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးေရွ႕ကို သြားေနရမွာ။ ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကို စိတ္၀င္စားေနၾကတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ က ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ၊ အႀကီးအကဲေတြ
လာလည္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္ကုိ ျမင္ေန ရၿပီ။ ဒါကို
အတူသြားၾကရမယ္။ ဆိုးတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာေတာင္ အတူတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာ၊
ေကာင္းလာတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့မွ ဘာလို႔ ရန္ျဖစ္ေနမွာ လဲ"ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာ
သည္။

"အခုအခ်ိန္မွာ ေအာက္ေျခကေန အစျပဳၿပီေတာ့ အေပၚအထိေရာက္ ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း
သြားလို႔ မရဘူး။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက အရွိန္အဟုန္ျမင့္ တိုးတက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္
က ၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ကိုင္မႈ ေႏွးေကြးေနလို႔ မရဘူး။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကလည္း ဒီထက္
မက တိုးတက္လာေနဦးမွာပဲ။ ေျပးေနဦးမွာပဲ။ ဒါကို facilitate လုပ္ရ မွာက ၀န္ႀကီးဌာန
ဆိုေတာ့ ဒီ၀န္ႀကီးဌာန က လုပ္ကိုင္တာ ေႏွးေကြးေနရင္ ကိုး႐ိုး ကားရားေတြ ျဖစ္မယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က မေႏွးေအာင္ အေရးႀကီးတာက အဓိကက်တာေတြ
ကို လုပ္ဖို႔ပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တကၠသိုလ္
ပညာေရးတြင္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဆိုင္ရာဘြဲ B.A Tourismကို ထည့္ သြင္းသြားမည္ျဖစ္
သျဖင့္ လူငယ္မ်ားမွာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ဘာသာရပ္တစ္ခု အေနျဖင့္ သင္ၾကား
လာႏုိင္ၿပီး လူ႔စြမ္း အား အရင္းအျမစ္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

"၀န္ႀကီးဌာနမတူတဲ့ ပညာေရးပိုင္း ကို၀င္ၿပီး တတ္ႏုိင္သမွ် ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ရတယ္။
ဒါကလည္း ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုပဲ။ အဲဒီအျပင္ ကိုယ့္ ႏုိင္ငံသားေတြလည္း
တတ္ႏုိင္မယ့္ ေဈး သင့္တင့္တဲ့ ဟိုတယ္သင္တန္း ေက်ာင္း ဖြင့္ဖို႔လည္း အျမန္ဆံုး
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတယ္" ဟု ဦးေဌးေအာင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

"အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္ေပါင္ ကိုယ္လွန္ေထာင္းေနၾကတာပဲ။ ဟိုတယ္ ေတြ
ေဈးႀကီးတယ္၊ ဟိုတယ္အခန္းေတြ မရဘူးစတာေတြ ဒီအထဲမွာလည္း ေျပာ၊ အျပင္မွာလည္း
ေျပာတယ္။ ဟိုတယ္ေတြ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းၾကရတယ္။
တကယ္လို႔ သာ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိ ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒါေတြက သိပ္ခဲယဥ္းတဲ့
ကိစၥေတြ မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးညီညီ ၫြတ္ၫြတ္နဲ႔သြားရင္ ဒီအခ်ိန္က ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး
အခ်ိန္တစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ မွာ နယ္စပ္ေဒသမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ခရီးသည္မ်ား
ကိုပါ ထပ္ေပါင္းထည့္ပါက တစ္သန္းနီးပါး ၀င္ေရာက္သည္ဟု ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆို
သည္။

"နယ္စပ္က၀င္လာတဲ့ ခရီးသည္ေတြ လည္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးအရ ဆို သိပ္အား
ကိုးလို႔မရဘူး။ အခုေျပာေန ၾကတဲ့ သံုးသိန္း၊ ေလးသိန္းဆိုတာက ေလဆိပ္အ၀င္ကိုပါ။
ဒါေပမယ့္ ေလဆိပ္ ကအ၀င္ေကာ နယ္စပ္က ခရီးသည္ အ၀င္ပါ ေပါင္းလိုက္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကို ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းက တစ္သန္း လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြ သန္း
ဂဏန္းေျပာတယ္ဆိုတာ ဒါေတြနဲ႔ပဲ ေျပာေနတာပါပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား