ၿမိတ္ကြ်န္းစု ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ၿမိတ္ကြ်န္းစုမ်ားအတြင္း တည္ရွိေသာ ကြ်န္းငယ္တစ္ကြ်န္းကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ၿမိတ္ကြ်န္းစုမ်ားအတြင္း တည္ရွိေသာ ကြ်န္းငယ္တစ္ကြ်န္းကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ကြ်န္းစု ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ FMI ကုမၸဏီ
ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ ဦးေဆာင္သည့္ တနသၤာရီတိုင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီက
ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးမ်ဳိးသြင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ၿမိတ္ကြ်န္းစု ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္း
အတြင္းမွာရွိတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ တစ္ဖက္ကလည္း ေရသယံဇာတေတြ
မပ်က္စီးရေအာင္ ပင္မစီမံကိန္း (master plan) တစ္ခုျဖစ္လာဖုိ႔အထိ ရည္ရြယ္ထားတယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဟိုတယ္ႏွင့္
ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္းအေျခစိုက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိက
ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ား ပါ၀င္သည္။

"တကယ္ ခရီးသြားအေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး စလုပ္ၿပီဆိုရင္ ၀င္လာမယ့္ ခရီးသြားအေရအတြက္နဲ႔
ဟိုတယ္အခန္းက မေလာက္ႏုိင္ဘူး။ တျခားတစ္ဖက္မွာလည္း အေျခခံအေဆာက္အအံု
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနေသးတယ္။ ခုလက္ရွိ ၿမိတ္ကြ်န္းစုကို လာတဲ့သူအမ်ားစုက
ဖူးခက္၊ ရေနာင္းက တစ္ဆင့္ လာၾကတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ တိုက္႐ိုက္လာလို႔ရေအာင္
ေကာ့ေသာင္းေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္ေပးႏုိင္မလားဆိုတဲ့အထိ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္"ဟု
ဦးမ်ဳိးသြင္က ေျပာသည္။

ကြ်န္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ကြ်န္း ၁၂ ကြ်န္း ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကြ်န္းေပၚတြင္ တည္းခိုႏိုင္ေသာ အခန္းအေရအတြက္ ၄၀ ေက်ာ္သာ ရွိေသးသည္ဟု
၎က ေျပာသည္။

ၿမိတ္ကြ်န္းစုခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သြားလာေရး၊ လံုျခံဳေရးထိန္းသိမ္းရ လြယ္ကူသည့္
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ကြ်န္းမ်ားကိုသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္ တင္ေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အျခားေသာ ကြ်န္းမ်ားကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ရန္
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က
ေျပာသည္။

"ၿမိတ္မွာ ကြ်န္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အဲဒီကြ်န္း ၈၀၀ ေက်ာ္စလံုးကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရး
အတြက္ ဟိုတယ္ေတြ အကုန္သြားေဆာက္စရာ မလိုဘူး။ က်န္ရွိ ေနေသးတဲ့ ေကာ့ေသာင္းက
ကြ်န္းေတြကို ယူနက္စကို၀င္ေအာင္ လုပ္မယ္"ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ၿမိတ္ကြ်န္းစုသည္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ရန္ ယူနက္စကိုတြင္ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းထားၿပီး
ျဖစ္ေသာ အလားအလာ ရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မစတင္ရေသးေၾကာင္း
ယူနက္စကို စီမံကိန္းအရာရွိ (National Project Officer) ေဒၚဥမၼာမ်ဳိးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

"ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းမယ္ဆိုရင္ ေရေပၚ၊ ေရေအာက္ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးကို အဓိကလုပ္ရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း
ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔
အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား