ကေလာ ေတာင္တက္ခရီးၾကမ္း

ကေလာေတာင္တက္ခရီးၾကမ္း တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ စိုက္ခင္မ်ား။ ၾကည္ၾကည္ေဆြ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကေလာေတာင္တက္ခရီးၾကမ္း တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ စိုက္ခင္မ်ား။ ၾကည္ၾကည္ေဆြ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေတာင္ေပၚေဒသကို ေလ့လာခ်င္ၿပီး ေတာင္တက္ျခင္း၏အရသာကိုခံစားလိုပါက ကေလာၿမိဳ႕သည္
ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္သည္။ ဝိုက္ၿပီးတက္ရေသာ ေတာင္ေပၚကားလမ္းမႀကီးကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္
ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္တြင္ သန္႔ရွင္းလွပေသာ ကေလာၿမိဳ႕ေလးသို႔ ေရာက္ပါသည္။

ေတာင္ေပၚမွေန၍ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာတည္ရိွေနေသာ ကေလာၿမိဳ႕ေပၚမွ အိမ္မ်ားကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။
ယခုေနာက္ပိုင္း ေခတ္စားလာေသာ ခရီးၾကမ္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအတြက္ ကေလာသည္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလာဗ်ဴးပြိဳင့္မွ အင္းေလးသို႔ ပေလာင္
ရြာမ်ားကိုျဖတ္ၿပီး ႏွစ္ညအိပ္သံုးရက္ သြားရေသာခရီးစဥ္သည္ လတ္တေလာတြင္ေခတ္စားလာ
သည္။

ကေလာတြင္ ေတာင္ေပၚခရီးၾကမ္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ေခၚ ထရက္ကင္းအတြက္လမ္းျပငွားႏိုင္ၿပီး
ေဒသခံလမ္းျပမ်ားမွာ ေဖာ္ေရြမႈရွိလွသည္။ ကေလာမွာ ခရီးၾကမ္းလမ္းေလွ်ာက္သြားမည္ဆုိပါက
လမ္းျပကုိ ႀကိဳတင္ငွားရမ္းထားသင့္သည္။ ကေလာၿမိဳ႕သည္ စည္ကားသပ္ရပ္ၿပီး ေခတ္မီေသာ္
လည္း ယင္းအနီးဝန္းက်င္ရိွ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ ရြာမ်ားကိုျဖတ္သြားရန္မူ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား
ရန္လိုအပ္သည္။ ထမင္းစားရန္၊ တည္းခိုရန္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းျပက လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ
ေက်းရြာမ်ားကုိ ၁ဝ ခန္႔ ႀကိဳတင္သြားေရာက္ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္သည္။

ကေလာၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ရိွ ေတာင္တန္းမ်ားၾကားတြင္ ပေလာင္ႏွင့္ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားေက်းရြာမ်ားရွိသည္။
အမ်ားစုမွာ ေတာင္ယာအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လက္ဖက္၊ လိေမၼာ္၊
သစ္ခြ၊ စေတာ္ဘယ္ရီႏွင့္ ထင္း႐ွဴးစုိက္ခင္းမ်ားကုိ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္။ ကေလာၿမိဳ႕တြင္ ထင္း႐ွဴး
စိုက္ခင္းအမ်ားအျပားရိွသည္။ ေတာင္တက္လမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စိုက္ခင္းမ်ား၊ ေတာင္ယာ
မ်ားႏွင့္ ျမတ္႐ိုင္းမ်ားကိုသာေတြ႕ရသည္။ ေတာ႐ိုင္းပင္ႏွင့္ပန္းမ်ားကိုမူ လံုးဝမေတြ႕ရသေလာက္ပင္။

ေတာင္တစ္ေတာင္တက္ၿပီးပါက ပတ္ဝန္းက်င္ရိွအျခားေတာင္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ႐ႈခင္းသည္
ေတာင္တက္ရသည့္အေမာကို ေျပသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ကေလာ၏ေတာင္တန္းမ်ားသည္
မနက္မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္သာမက မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ပင္ ျမဴမ်ားဆိုင္းေနတတ္သည္။

ေတာင္တန္းမ်ားေပၚေရာက္လွ်င္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ကေလာၿမိဳ႕၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွေတာင္တန္းမ်ားကို
ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ား သစ္ေတာႀကီးမ်ားေနရာတြင္ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ားက ေနရာယူထား
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကေလာၿမိဳ႕၏အပူခ်ိန္သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္သိပ္မကြာျခားလွေပ။ ျမဴပါေသာ ေလေတြေတာ့တုိက္တတ္
သည္။ သို႔ေသာ္ အေႏြးထည္အထူႀကီးေတြအထိ ယူေဆာင္သြားရန္မလို။ ခရီးၾကမ္းသြားမည့္
သူမ်ားဆိုလွ်င္ မေအး႐ံုမွ်မက ပူသလုိပင္ခံစားရလိမ့္မည္။ ေနပူမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ႌလက္
ရွည္အပါးေလာက္ေတာ့ ယူေဆာင္သြားသင့္သည္။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားမရွိသည့္အခ်ိန္ ပုိေအးသည္
ကုိခံစားရသည္။

ကေလာေတာင္တက္ခရီးၾကမ္းအတြက္ ဘက္ထရီအပုိ (ပါဝါဘင့္) ႏွင့္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး မျဖစ္
မေနေဆာင္သြားသင့္သည္။ ေတာင္ေပၚရြာမ်ားတြင္ တည္းခိုခန္းမ်ားမရိွေသးသည့္အျပင္ ေစ်းဆိုင္
မ်ားလည္းရွားပါးသည္။ ေတာင္ေပၚခရီးၾကမ္းသြားမည္ဆိုလွ်င္ အစားႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ကို ကိုယ့္အစီ
အစဥ္ႏွင့္ကိုယ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေတာင္တက္ခရီးၾကမ္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားရိွသည့္ေတာင္
ေပၚရြာမ်ားတြင္ ေတာင္တက္ခရီးၾကမ္းသမားမ်ားအတြက္ တည္းခိုစရာမရိွသေလာက္ျဖစ္ၿပီး၊
အစားအေသာက္ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သည့္ဆိုင္လည္း ရွားပါးသည္။

ကေလာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္စရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည္။ လာသမွ်ဘုရားဖူး
တိုင္းကို လက္ဖက္သုပ္ႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းျဖင့္ဧည့္ခံတတ္သည္။ ဘုရားေပၚတြင္ ထိုင္လိုက္သည္ႏွင့္
လက္ဖက္ႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းအိုးတို႔သည္ အဆင္သင့္ျပင္ၿပီးသားပင္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝ ႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႔
ကတည္းက ထိုသို႔ေကြၽးေမြးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘုရားဖူးမ်ားအတြက္ လက္ဖက္ပြဲျပင္ေနသည့္ သီလရွင္
ဆရာေလးမ်ားက ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား