အန္ေကာဝပ္ႏွင့္ ပုဂံ ေမာင္ႏွစ္မၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဆီရမ္ရိေဒသရွိ အန္ေကာဝပ္ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုဂံ
ေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီမႈ 
စာခြၽန္လႊာကုိ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္ ၂ဝ၁၈ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယား - ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ဇြန္လကုန္ပုိင္းတြင္ ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ (Working Group Gommittee) အေနနဲ႔ အျပန္
အလွန္ သေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာ မေရးထိုးခင္အခ်ိန္ထိ သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး ဦးေဆာင္
သည့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ ေမာင္ႏွစ္မၿမိဳ႕ေတာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျခအေန တိုးတက္ရန္ လမ္းေၾကာင္း
တစ္ခုေပၚေပါက္လာႏိုင္ေရး ေအာက္ေျခအဆင့္ထိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း
ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ေျပာသည္။

''ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ငါးသန္းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနတဲ့ ကေမၻာဒီးယားက
အန္ေကာဝပ္နဲ႔ ပုဂံက သဘာဝခ်င္းလည္းတူတယ္။ တည္ေဆာက္တဲ့ရာစုႏွစ္နဲ႔ ဖြ႔ဲစည္းမႈ
ပံုစံ၊ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ရွိတာေရာတူတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ
ခရီးစဥ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကို အရင္ဆံုး ေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါ
တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးအရ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ အျခားခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္
ေတြနဲ႔လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိေညာင္ဦးေလဆိပ္တည္ေဆာက္ပံုအရ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးႏုိင္သည့္ဌာနမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္ျခင္း
မရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား တိုက္႐ုိက္ပ်ံသန္းရန္
အေျခအေန မရွိေသးေပ။

''ပုဂံေလဆိပ္ အဆင့္မျမႇင့္ရင္ အန္ေကာဝပ္ကေန ေဒသတြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတာင္
ပ်ံလို႔မရေသးဘူး။ တကယ့္ကို အေထာက္အပံ့ေကာင္းေကာင္းလုပ္ထားမယ္၊ ေျမေပၚေျမ
ေအာက္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြ မထိခိုက္ရေအာင္ သိပံၸနည္းက်က် (Heritage
Impact Assessment - HIA) စမ္းသပ္ၿပီး ေညာင္ဦးေလဆိပ္ကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မယ္
ဆိုရင္ ေဒသအတြက္ေရာ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ေတြအတြက္ပါ အသံုးဝင္မွာပါ''
ဟု ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ေျပာသည္။

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္းပါဝင္သည့္ ေညာင္ဦးေလဆိပ္၏ အဆင့္ျမႇင့္
တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မီ HIA စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းကုိ အရင္းဆံုးေဆာင္ရြက္
ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာန
ပုဂံဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

"HIA စစ္မွရမယ္။ ဒါက ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့အတြက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းက
ပညာရွင္ေတြပါမွရမွာေပါ့။ ဘယ္လိုေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားေတြ ပ်ံသန္းဆင္းသက္မွာလဲ၊
ေျမေအာက္မွာ ဘာေတြရွိႏိုင္လဲ စတဲ့အရာေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္'' ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ အဆုိအရ ႏုိင္ငံျခားေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား
သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလယာဥ္အရြယ္အစားတိုင္း ေညာင္ဦးေလဆိပ္တြင္
တိုက္႐ိုက္ဆင္းသက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား၏ ျပည္ဝင္ခြင့္
ဗီစာအတြက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ သံုးသိန္းနီးပါးခန္႔ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ပုဂံေရွးေဟာင္း
ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ကားလမ္းခရီးမ်ားအျပင္ ေရလမ္းေၾကာင္းမွ
ဧရာဝတီျမစ္တြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားျဖင့္လည္း သြားေရာက္ႏိုင္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခားသား
ဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္ ဇုန္ဝင္ေၾကး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၅,ဝဝဝ သတ္မွတ္ထားသည္။

''ကိုယ့္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ႀကိဳဆိုရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မေဆာင္ရြက္ခင္ ေဒသအတြက္သာမက ခရီးသြားေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးကိုပါ အဓိကထား
စဥ္းစားေပးခ်င္တယ္။ ဘာလို႔ဆို ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုလာ လည္တဲ့ဧည့္သည္တိုင္း ေပ်ာ္ေစခ်င္
တယ္'' ဟု ပုဂံၿမိဳ႕သစ္ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္မို႔မို႔ေအာင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။