ေပက်င္း မိုးေမွ်ာ္တိုက္ေတြၾကားက သမိုင္းအေမြအႏွစ္ ေနရာေတြ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းရွိ ေရွးေဟာင္းအိမ္ငယ္မ်ား။ ခင္ဆုေဝ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းရွိ ေရွးေဟာင္းအိမ္ငယ္မ်ား။ ခင္ဆုေဝ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ေပက်င္းၿမိဳ႕ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ျမင္ေတြ႕ခံစားမိသည္က မႈန္မႈန္မိႈင္းမိႈင္း မိုးေကာင္းကင္
တစ္ခု၊ ေျဖာင့္တန္းေနေသာသစ္ပင္ေတြ၊ လွလွပပ ေကြ႕ပတ္သြားတဲ့ ခုံးေက်ာ္ကားလမ္း
ေတြ၊ မုိေမွ်ာ္တုိက္ေတြျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုကေတာ့ ခပ္ပူပူ။

ပီကင္းဟု ေရႊျမန္မာတို႔ႏႈတ္က်ဳိးေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းတြင္ သမုိင္းအေမြ
အႏွစ္ေနရာေတြကုိ လည္ပတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕တည္သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွိသည့္
ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေခတ္မီမုိးေမွ်ာ္တုိက္ေတြနဲ႔ သမုိင္းအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံေတြကုိ
ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၂၂ သန္းဝန္းက်င္ ေနထိုင္လ်က္ရွိတဲဲ့ ေပက်င္းၿမိဳ႕က ႐ႈပ္ေထြးက်ပ္တည္းလြန္း
တယ္လုိ႔ မခံစားရ။ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံသလုိ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ေတြ
ျဖစ္တဲ့ ဘုရင့္နန္းေတာ္၊ ပလႅင္၊ ဥယ်ာဥ္၊ ဂူသခ်ဳႋင္း၊ နန္းတြင္း၊ မင္းမႈထမ္းအိမ္၊ ဘုရင့္အမ်ဳိး
အႏြယ္ အိမ္၊ ဥယ်ာဥ္စတာေတြရွိေနသည့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕က တျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးေတြထက္
တစ္မူထူးျခားမႈရွိေနသည္။

ပထမဆံုးသြားေရာက္လည္ပတ္ျဖစ္တာက ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ခုနစ္ပါးတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္
ျဖစ္သည့္ မဟာတံတုိင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ မဟာတံတိုင္းရဲ႕ အေပၚနံရံမွာ
ေသာ့ခ်ိတ္ကေလးေတြ ခ်ိတ္ဆြဲထားတာ ေတြ႕မိသလို စာေၾကာင္းတခ်ဳိ႕ ေရးျခစ္ထားတာကို
လည္းေတြ႕မိေပမဲ့ သိပ္ၿပီး ဆိုးဆိုးရြားရြားလုပ္ထားတာမရွိတဲ့အတြက္ ေတာ္ပါေသးရဲလို႔ပဲ
စိတ္ထဲေအာက္ေမ့မိပါတယ္။

ဒုတိယလည္ပတ္ျဖစ္တာက တိန္အန္မင္ရင္ျပင္နဲ႔ ကုကုန္းနန္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ တိန္အန္
မင္ရင္ျပင္က ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အလယ္ဗဟုိမွာရွိၿပီး ေျမာက္ကေန ေတာင္ကုိ အရွည္
မီတာ ၈၈ဝ၊ အေရွ႕က အေနာက္အက်ယ္ မီတာ ၅ဝဝ ရွိၿပီး ကုကုန္းေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္
ရဲ႕အပိုင္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။

ရင္ျပင္ရဲ႕ေျမာက္ဘက္မွာ တိန္အန္မင္ၿမိဳ႕႐ိုးတန္ေဆာင္း တည္ရွိပါတယ္။ ၁၄၁၇ ခုႏွစ္မွာ
တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမာ္စီတုန္းက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေၾကာင္း
ကမၻာကို ေၾကညာသည့္ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား
ေတြအားလုံးကိုလည္း ဒီေနရာမွာပဲ က်င္းပၾကပါတယ္။ တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ရဲ႕ အလယ္ဗဟုိ
မွာေတာ့ ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္း အထိမ္းအမွတ္မွတ္တိုင္ရွိပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ
၃ဝ ရက္မွာ ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္း ထာဝစဥ္ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္ဆိုတဲ့ စကားလုံးေရးသား
ထားပါတယ္။ ေမာ္စီတုန္းအထိမ္းအမွတ္ခန္းမေဆာင္က တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ရဲ႕ေျမာက္ဘက္
ျပည္သူ႔အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္က တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္၊ တ႐ုတ္
အမ်ဳိးသားျပတိုက္ကေတာ့ တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ရဲ႕အေရွ႕ဘက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ တိန္အန္
မင္ရင္ျပင္မွာ လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။

တိန္အန္မင္ရင္ျပင္နဲ႔တစ္ဆက္တည္း ကုကုန္းနန္းေတာ္ကိုပါ လည္ပတ္ခဲ့ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးအခါက တားျမစ္နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီနန္းေတာ္ဟာ ၁၄ဝ၆ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ မင္ေခတ္၊ ခ်င္ေခတ္ ေခတ္ႏွစ္ေခတ္စလုံးတြင္ ဘုရင့္နန္းေတာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး
မင္း ၂၄ ဆက္တိတိ ေနထိုင္ရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အေတာ္ကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ နန္းေတာ္
တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မျပန္ခင္ ေနာက္ဆံုးေန႔မွာေတာ့ ေလေၾကာင္းအစီအစဥ္ ေရႊ႕ဆိုင္းတာေၾကာင့္ စာေရးသူ
တို႔အဖြဲ႕တစ္သုိက္ လည္ျဖစ္တာကေတာ့ လမ္းၾကားကေလးလို႔ အမည္တြင္တဲ့ ေပက်င္းက
ေရွးအိမ္ကေလးေတြပါပဲ။ အဲဒီလမ္းသြယ္ေလးေတြဟာ ေပက်င္းကို ထူးျခားေရွးက်တဲ့
လမ္းသြယ္ၿမိဳ႕ေလးသဖြယ္ ထင္မွတ္ေစၿပီး လမ္းသြယ္ေပါင္း ၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။
လမ္းသြယ္အားလုံးဟာ နန္းေတာ္ကို ဗဟုိျပဳေဖာက္လုပ္ထားတာပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ကေတာ့ တ႐ုတ္သမိုင္းေၾကာင္းရဲ႕ ယြမ္၊ မင္၊ ခ်င္ေခတ္ဆုိတဲ့ ေခတ္သုံးေခတ္အေပၚ
ျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္လို႔ မွတ္သားရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ေတြမွာေပက်င္းရဲ႕ ဘုရင့္နန္းေတာ္
အလယ္ဗဟုိအျဖစ္ လတၱီတြဒ္၊ေလာင္ဂ်ီတြဒ္အတုိင္း စီစဥ္ထားရွိၿပီး အေရွ႕၊ အေနာက္၊
ေတာင္၊ ေျမာက္အလ်ားလိုက္ ေဒါင္လိုက္ ညီညီညာညာေဖာက္ထားသည္ကိုေတြ႕ရ
ပါတယ္။

အိမ္ဝင္းေတြသည္အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ေလးဘက္ေလးတန္အိမ္ေတြႏွင့္
အတူ ဆက္စပ္ၿပီး ေလးေထာင့္သဏၭာန္ ဝင္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါအိမ္ဝင္းအတြင္း
ေနထိုင္သူတို႔ေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္အတန္း အနိမ့္အျမင့္အရ အိမ္ဝင္းႀကီး၊
လတ္၊ ေသး ပံုစံသုံးမ်ဳိးျဖင့္ ေနထိုင္ၾကတယ္လို႔ မွတ္သားရပါတယ္။

လမ္းၾကားေလးေတြက တ႐ုတ္ေရွးေဟာင္းတံခါးလက္ကိုင္နဲ႔အတူ ေခတ္ေပၚ နံပါတ္ႏွိပ္
တံခါးဖြင့္စက္ကေလးပါ တြဲထားတာျမင္မိေတာ့ အထူးအဆန္းျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူတုိ႔
အျခားေရာက္သင့္တဲ့ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုေတြ က်န္ရွိေနႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား