ခရီးသြားလုပ္ငန္း သုံးခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ရန္ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ လူထုအေျချပဳ၊
အဏၰ၀ါ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဂဟအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန
ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္ေထြးက
ယခုလ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

"လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (community based tourism - CBT)၊ အဏၰ၀ါ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
(marine tourism)၊ ေဂဟအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (eco-tourism)ေတြနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားတယ္။ ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ေဂဟအေျချပဳ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သုံးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး
ေဂဟအေျချပဳလုပ္ငန္း ၂၁ ေနရာ၊ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းအတြင္း အဓိက အခန္းက႑အျဖစ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္း ၁၄ ခုႏွင့္
အဏၰ၀ါခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ကနဦးစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

သံယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္
ေဂဟအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာ ၂၁ ခု အျပင္ ပဲခူး႐ိုးမအတြင္း ၁၂၅ မိုင္ ရွည္လ်ားၿပီး
ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းႏွင့္ သစ္ေတာထူထပ္ေသာ ေဂဟအေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္းေနရာတစ္ခု
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

"ဒီခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက ျပည္သူလူထုကို တုိက္႐ိုက္အက်ဳိးျပဳတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီဟာကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်တတ္ဖို႔
လိုအပ္တယ္" ဟု ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးခဲ့သည့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္
လူထုအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိ မရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ကမၻာ့လွည့္
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ရွိ မရွိႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးရွိ မရွိ
ဆန္းစစ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္တိုးက
ေျပာသည္။

"ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာဖို႔အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ျဖတ္လမ္းက သြားႏုိင္တဲ့
လက္နက္တစ္ခုပဲ။ အဲဒီလက္နက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ရမယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ
ေပါ့ေပါ့တန္တန္ပဲ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ဒီတိုင္းသြားမွာပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား