ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ေရး မာန္ေအာင္ကြ်န္္းသုိ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မာန္ေအာင္ကြ်န္းကို ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို မိုးရာသီအကုန္တြင္ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

"မာန္ေအာင္ကြ်န္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေျမာက္ေရး
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို မိုးရသီအၿပီးကာလမွာ သြားေရာက္ေလ့လာေစရန္ အစီအစဥ္ထားရွိၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ယခုလ ၂၀ ရက္က က်င္းပခ့ဲသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္
၎က ေျပာၾကားသည္။

မာန္ေအာင္ကြ်န္းသည္ ရွည္လ်ားေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခေလးခုရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ဒုတိယအႀကီးဆုံး ကြ်န္းျဖစ္ေၾကာင္း မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ဦးတင္ႏု ေခၚ ဦးတင္ႏုေအာင္ က ေျပာသည္။

တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း အရွည္ ၁၇ မိုင္ ေက်ာ္ရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိေနျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္း "ကမၻာမွာ ၁၇ မိုင္ရွည္လ်ားတ့ဲ ပင္လယ္ကမ္းေျခရဲ႕အလွကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔
မာန္ေအာင္ကြ်န္းေပၚမွာပဲ ေတြ႕ရပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ခရီးသြားေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း
ဦးတင္ႏုေအာင္ က ေျပာသည္။

မာန္ေအာင္ကြ်န္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနက ေလယာဥ္ကြင္းေျပးလမ္း တိုးခ်ဲ႕ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသက့ဲသို႔ ဆက္သြယ္ေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္လည္း ဂ်ီအက္စ္အမ္ မိုဘိုင္းစခန္း တစ္ခုကို မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
တပ္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။

မာန္ေအာင္ကြ်န္း ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ မာန္ေအာင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္
အက္ဖ္အမ္အိုင္ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး ၂ မဂၢါ၀ပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး
စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္နယ္အစိုးရထံ
တင္ျပေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ကလည္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေနသက့ဲသို႔
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ဘဏ္ခြဲတစ္ခုဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ မာန္ေအာင္ကြ်န္းတစ္ခုလုံး
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ မာန္ေအာင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ အက္ဖ္အမ္အိုင္ကုမၸဏီတို႔
ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား