ယခုႏွစ္တြင္ ယင္းတိုင္းေတာင္ဆည္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ တစ္ေထာင္ခန္႔လာေရာက္ႏိုင္

ဓာတ္ပံု - သန္းႏိုင္စိုး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ဓာတ္ပံု - သန္းႏိုင္စိုး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယင္းတိုင္းေတာင္ဆည္အနီးရွိ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းသို႔
ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္တစ္ေထာင္ခန္႔လာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းအဆိုပါခရီးသြား
လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ Actionaid Myanmar မွ အပူပိုင္းဇုန္စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ
ဦးေအာင္မင္းႏိုင္က ေျပာသည္။

''၂ဝ၁၆ တုန္းက ဧည့္သည္ ၈၃ဝ ဦးလာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ ၃၆၆ ဦးရွိပါတယ္။
ဒီႏွစ္ကုန္ရင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုျဖစ္သည့္ Actionaid Myanmar သည္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊အင္းေရာင္းေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ကံႀကီးေတာအေရွ႕၊
ကံႀကီးေတာအေနာက္၊ အင္းေရာင္း၊ စူလီပန္စသည့္ ေက်းရြာ ေလးရြာတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ
ေက်းရြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ယင္းတိုင္းေတာင္ဆည္ကို
အမွီျပဳ၍ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ Actionaid Myanmar ႏွင့္ ေက်းရြာေလးရြာ
ေပါင္းကာ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

''လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစရာေတြကေတာ့ ရြာေတြပဲရွိတယ္။ ျပကြက္အေနနဲ႔ ပုဂံဘုရားေတြလို ျပစရာေနရာ
မရွိဘူး။ အင္မတန္လွပတဲ့ေတာေတာင္ေရေျမေတြလည္း မရွိဘူး။ အဓိကျပကြက္ကေတာ့ လူေတြျဖစ္
တယ္။ ေဒသခံ လူေတြရဲ႕အၿပံဳး၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနမႈ၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္
ေခသူမ်ားမဟုတ္ဆို တာကို ျပတာ''ဟု ဦးေအာင္မင္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ သက္မဲ့အရာ
မ်ားႏွင့္သာ အမ်ားဆံုးထိေတြ႔ေနရၿပီး သက္ရွိအေနျဖင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ ခရီးသြားကုမၸဏီ
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္း မ်ားမွလႊဲ၍ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈအခြင့္အလမ္း
နည္းပါးေၾကာင္း၊ ယင္းတိုင္းေတာင္ဆည္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ
မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ခရီးစဥ္သည္ တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပထမေန႔တြင္ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ
ဧည့္သည္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားက အိုးစည္၊ ဒိုးပတ္အကမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုျခင္း၊ ႏွစ္ရက္အတြင္း ေက်းရြာ
ေလးရြာသို႔ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကို ေလ့လာျခင္း၊
သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ညအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ဆိုင္းဝိုင္းအကမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္းတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ယင္းတိုင္းေတာင္ဆည္လူမႈအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား
လာေရာက္ရန္ Journey Adventure Travel က စီစဥ္ေပးၿပီး ဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝ ကုန္က် ေၾကာင္း၊ Actionaid Myanmar က ၁၄ ေဒၚလာသာ
ရယူၿပီ ေက်းရြာမ်ားက ၃၆ ေဒၚလာရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားဆံုးလာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားမွာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ကေနဒါႏွင့္
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔မွျဖစ္ၿပီး နယူးဇီလန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔မွလည္း လာေရာက္လည္
ပတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္အေရအတြက္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔အထိ
တိုးေရြ႕လက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းႏိုင္က ေျပာသည္။

''ေက်းရြာေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ကို တိုင္းလိုက္တဲ့အခါ ဧည့္သည္ဦးေရ ႏွစ္ဆတိုးရင္လက္ခံႏိုင္မလား၊
သံုးဆတိုးရင္ လက္ခံႏိုင္မလားၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ႏွစ္ဆတိုးတဲ့အထိ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ဧည့္သည္
ဦးေရ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလာက္အထိ အဆင္ေျပေျပ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ သံုးေလးငါးေထာင္ဆိုရင္
ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ လုိအပ္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သိပ္ၿပီး အာမမခံႏိုင္ပါဘူး''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

လူမႈအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျမင့္မားလာေၾကာင္းႏွင့္
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ကံႀကီးေတာေက်းရြာမွ မနန္းခင္ေမႊးက ေျပာသည္။
''ႏိုင္ငံျခားသားေတြျမင္ၿပီး ရြာက ကေလးေတြက အဂၤလိပ္စာသင္ခ်င္လာၾကတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့
ပညာတတ္ခ်င္ လာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပိုင္းမွာ ကေလးေတြ အတုခိုးမမွား
ေအာင္ေတာ့ သင္ေပးရတာေပါ့။ မႏွစ္တုန္းက ဒီခရီးသြားလုပ္ငန္းကေနရလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္နဲ႔
ရြာမွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေနပါၿပီ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာ့ခရီးသြား
လုပ္ငန္းျမင့္ တင္ရန္အတြက္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အဏၰဝါခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဂဟ
အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊
လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္း ၁၄ ခုရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
သိရသည္။

 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား