ဗုဒၶဂယာခရီးစဥ္ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္

ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးခရီးစဥ္မ်ားကို ယခုႏွစ္မွစ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေနာင္း
ေနာင္းဟန္က ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ က ေျပာၾကားသည္။

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထားသည့္အတြက္ ဗုဒၶဂယာ
ဘုရားဖူးခရီးစဥ္မ်ားကုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးက ၀န္ေဆာင္မႈေပးခြင့္မရခဲ့ၾကဘဲ ဒီဇင္ဘာ
လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔
လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါတင္ျပမႈကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ယခုကဲ့သို႔တင္ေလွ်ာက္မႈအေပၚ
ကန္႔ကြက္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးခရီးစဥ္မ်ားအတြက္
တင္းက်ပ္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"ဗုဒၶဂယာခရီးစဥ္က သာသနာေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အတြက္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဌာနနဲ႔လည္း
ဆုိင္သြားတယ္။ ဒီ၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူးအဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ရွိတယ္။
အဲဒီအျပင္ တျခားခရီးသြားလုပ္ငန္း ၅၀ ေက်ာ္က လည္း ဒီဘုရားဖူးခရီးစဥ္ကို ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးေနတယ္ဆိုတာလည္း သိပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္က ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေန ျဖင့္ အဆိုပါ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္၀န္ေဆာင္ မႈေပးလိုပါက
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ေလွ်ာက္ရၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက လုပ္ကိုင္
ခြင့္ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

"စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ခဲ့တယ္ဆို တာကလည္း ခရီးသည္ေတြအတြက္  စိတ္ခ်ရေအာင္ပါ။
ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးခရီးစဥ္ ဆိုတာက အၾကာႀကီးေနရတဲ့အတြက္ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ေနထိုင္
စားေသာက္ေရး ေကာင္းမြန္မႈကို အျပည့္အ၀အာမခံေပးႏုိင္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြျဖစ္ရ
ပါမယ္။ ဘုရားဖူးသြားၿပီးမွ အဆင္မေျပတာေတြ၊ ကားေမွာက္ေသတာေတြစတဲ့ တုိင္ၾကားစာ
ေတြ လက္ခံရရွိေတြကိုလည္း ဒီ၀န္ႀကီးဌာနကတစ္ဆင့္ ဟိုတယ္ခရီး ၀န္ႀကီးဌာနကို
အေၾကာင္းၾကားေပးပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ခရီး သြားလာေရး၀န္ေဆာင္ခြင့္ကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ လည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္သြား ၾကရမည္ဟု အသင္းဥကၠ႒
ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယခုလိုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနထက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး
လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၏ အခန္းက႑က ပိုမိုအေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္သည့္
outbound  ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္သြားရန္ အေရးႀကီး
သည္ဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ က ဆိုသည္။

"ဥပမာေျပာရရင္ ဒီဘက္က ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ ခရီးသည္ေတြအတြက္ အသက္အာမခံ
ေၾကးေတြေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ သူ႔ရဲ႕ ခိုင္မာမႈနဲ႔ ေငြေၾကးကိုၾကည့္
ၿပီး လိုင္စင္ေပးဖို႔ ပိုလိုလာၿပီ" ဟု ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္
က "ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ သကအဘသကညိ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတရား၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔
ဒါက ေျခလွမ္းအစပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဒီလိုမ်ဳိး တျဖည္းျဖည္းေတာင္းဆိုသြားမွာပါ" ဟု
ေျပာၾကားသည္။

"ဧည့္သည္ဘယ္ေလာက္၀င္ေရာက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပဲ ေျပာေနပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံက
သြားလည္တဲ့ စာရင္းေတြကိုေတာ့ မေျပာၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ သကအဘသကညိ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းကို တျခားႏုိင္ငံေတြအတြက္ပါ ခြင့္ျပဳသြားေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္"ဟု  ၎က ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။