ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ တင္ျပထား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္
ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျမန္မာ့ခရီးသြားအသင္းမွ
ဦးေဆာင္ကာ ယင္း၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ တင္ျပထားသည္ဟု အသင္းမွတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

"ျပည္ပခရီးစဥ္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ တရား၀င္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားမယ္ဆိုရင္
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကို တရား၀င္ေျဖ ရွင္းေပး
ႏိုင္တာေပါ့။ တရား၀င္မဟုတ္ေသးတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးလို႔ မရႏုိင္
တာေတြရွိပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့ခရီးသြားအသင္း (Union of Myanmar Travel Association) မွ
အတြင္းေရးမႉး ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ေဒၚလာဆံုးရွံးမႈ မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြကို သာမန္ ခရီးသြား
ျပည္သူမ်ားအား တရား၀င္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ မျပဳထားေသာေၾကာင့္ ယခင္က ျပည္ပခရီးသြားလိုင္စင္
ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ ထုတ္မေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က ေျပာသည္။

ျပည္ပခရီးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကို တရား၀င္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ပါက ခရီးသြား
မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလံုျခံဳမႈရွိၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ လြဲေခ်ာ္မႈရွိခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ
မ်ားကို တရား၀င္ တရားစြဲဆို ႏုိင္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

"တရား၀င္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သူတို႔ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔
ကိုက္ညီတဲ့ ခရီးသြား ကုမၸဏီတိုင္းကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးမွာပါ။ လုိင္စင္ေၾကး၊ အစိုးရဆီမွာ အာမခံ
ထားရမယ့္ အာမခံေၾကး၊ လုိင္စင္ သက္တမ္းကာလတုိ႔ကို ၀န္ႀကီးဌာနကပဲ သတ္မွတ္ေပးမွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြက ရရွိလာတဲ့ ရလဒ္ကိုပဲ တင္ျပရတာပါ။ ၀န္ႀကီးဌာန
အေနနဲ႔ကလည္း ဒီႏွစ္အတြင္း လုိင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

"တရား၀င္ျဖစ္လာေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ပိုေကာင္းသြားတာေပါ့။ ကိုယ္သြားမယ့္ႏုိင္ငံနဲ႔ တရား၀င္
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံလုိ႔ရၿပီး အဲဒီဘက္က အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ တရား၀င္လုပ္ထားတဲ့အတြက္
ပိုၿပီးလံုျခံဳမႈရွိႏုိင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္" ဟု Gracious Vacation ခရီးသြားကုမၸဏီမွ
ေဒၚပြင့္ႏြယ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား