ကမၻာတစ္၀န္း လူရွစ္ဦးတြင္တစ္ဦး ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ဒဏ္ခံေနရဆဲဟု ကုလသမဂၢ ေျပာၾကား

ေရာမ- ကမၻာတစ္၀န္း လူရွစ္ဦးတြင္တစ္ဦးမွာ ေရရွည္ငတ္
မြတ္ေခါင္းပါးမႈကို ခံေနရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ အစား
အစာဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီက ေအာက္တို ဘာလ ၉ ရက္ေန႔
တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
 

» အျပည့္အစံုသို႔

စိန္စီ အဲမက္ဇ္ လက္ကိုင္အိတ္ ေဒၚလာသံုးသိန္းရ

ေဟာင္ေကာင္ - မိေခ်ာင္းသားေရျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားၿပီး စိန္၊ ေရႊျဖဴတို႔ျဖင့္ အႏုစိတ္ မြမ္းမံထားသည့္
အဲမက္ဇ္ (Hermes) လက္ကိုင္အိတ္တစ္လံုးကို ေဟာင္ေကာင္ ေလလံပြဲတင္ခဲ့ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ
သံုးသိန္းခန္႔ရရွိခဲ့သျဖင့္ ကမၻာတြင္ ေရာင္းဖူးသမွ် လက္ကိုင္အိတ္မ်ားတြင္ ေစ်းအျမင့္ဆံုးျဖင့္
စံခ်ိန္ခ်ဳိးလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း