ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမတ္ႏိုးသည့္ ဆြီဒင္ စစ္ေရးပို႔ကုန္ တိုးျမင့္၍ လက္နက္ဩဇာလႊမ္းမိုး ႏိုင္ငံျဖစ္လာ

ဆာ့ဘ္ကုမၸဏီ၏ ေလယာဥ္စက္႐ံုတြင္ ဂရစ္ပင္ အီး တိုက္ေလယာဥ္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဆာ့ဘ္ကုမၸဏီ၏ ေလယာဥ္စက္႐ံုတြင္ ဂရစ္ပင္ အီး တိုက္ေလယာဥ္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လင္ကိုပင္း (ဆြီဒင္) - ဥေရာပတိုက္ အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ
စကင္ဒီေနးဗီးယားကြ်န္း ဆြယ္ရွိ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈႏ်င့္ ႏိုင္ငံျခားကူညီ
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးကမ္းကူညီျခင္းတို႔တြင္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ ထင္ေပၚ
ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား ရရွိေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကမၻာ့အစိုးရ အဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားထံ
လက္နက္မ်ားေရာင္းခ်ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည့္ ကမၻာ့အဓိက လက္နက္ေရာင္း ႏိုင္ငံႀကီး
တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယင္းႏိုင္ငံ၏ လက္နက္၀ယ္ယူေနက် ေဖာက္သည္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္
သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။ တစ္ဦးက်တန္ဖိုးအရဆိုလွ်င္ အစၥေရးႏွင့္
႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔ၿပီးေနာက္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ ေပၚတြင္ တတိယအမ်ားဆံုး လက္နက္တင္ပို႔
သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ယင္းႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လ်က္ရွိေသာ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းသည္
၎ႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အလယ္တြင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသူ
ႏိုင္ငံသားတို႔အဖို႔ လူ႔က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ရတက္မေအးစရာ လံႈ႔ေဆာ္ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၏ စစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံု ေဆာင္ရြက္သည့္ စက္မႈဇုန္ဗဟိုအခ်က္ အခ်ာေဒသ
တြင္ရွိေသာ ေလယာဥ္စက္႐ံုႀကီး တစ္႐ံုတြင္ ဆာ့ဘ္ (Saab) ကုမၸဏီ၏ စက္မႈပညာရွင္မ်ားသည္
ပံုစံအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေသာ ဂရစ္ပင္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ (Next
Generation) မ်ား ထုတ္လုပ္ ရန္ တပ္ဆင္မႈလိုင္းကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုတိုက္ေလယာဥ္သစ္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး အစင္း ၆၀ ကို ဆြီဒင္ေလတပ္တြင္အသံုးျပဳရန္
ၾကံရြယ္ထားသည္။ အဆိုပါ ဂရစ္ပင္ ေနာက္ဆံုးမ်ဳိးဆက္ တိုက္ေလယာဥ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ
စစ္ေဆးေရးစနစ္မ်ားႏ်င့္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းသည့္ လက္နက္ခန္းမ်ားပါ၀င္သည္။

ဆြီဒင္ထုတ္ ဂရစ္ပင္အီး (Gripen E) တိုက္ ေလယာဥ္သစ္သည္ ႐ုရွားတို႔၏ အေကာင္းဆံုး
တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး စူးစမ္းရွာေဖြ
ျခင္း၊ အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းအရ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရးႏ်င့္ ၿဖိဳခြင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း
ရွိသည္ဟု ဆာ့ဘ္ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ လာ့စ္ယဒရက္စ္ေကာ့ဒ္က
လင္ကိုပင္း စက္႐ံုသို႔ မ်ားမၾကာေသးခင္က ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည့္ ေအအက္ဖ္ပီ
သတင္းေထာက္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဆာ့ဘ္ကုမၸဏီႏွင့္ ဘီေအအီးစစၥတန္ (BAE System) ႏ်င့္ ဘိုဖာ (Bofors) အပါအ၀င္
ဆြီဒင္အေျခစိုက္ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၅ ႏိုင္ငံ
သို႔ လက္နက္မ်ားႏ်င့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရမႈမွာ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ
(ယူ႐ိုေငြ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ) ဖိုးအထိ ရွိခဲ့သည္။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲေခတ္ကာလ ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ား
က လက္နက္၀ယ္လိုအား က်ဆင္းလာ ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ႊာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပါကစၥတန္အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရ
ေသာ ႏိုင္ငံအစိုးရ မ်ားကို လက္နက္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပို၍ စိတ္တိမ္းၫြတ္လာခဲ့သည္ဟု
ေ၀ဖန္သူအခ်ဳိ႕က စြပ္စြဲထားသည္။

"ဆြိဒ္လူမ်ဳိးေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ သူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာရွင္ေတြကို သူတို႔
အာဏာ တည္ျမဲေရးအတြက္ ေပးဖို႔ကမ္းဖို႔ ကူညီဖို႔ၾကံဳတဲ့အခါမွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေတာ့ အင္
မတန္ကို လူ႔က်င့္၀တ္ ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္စည္းတယ္၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈထားတယ္
လို႔ျမင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကူညီတာပါပဲဗ်ာ"ဟု စေတာ့ဟုမ္း အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနဌာန (SIPRI) လက္နက္ပါရဂူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆီမြန္ ၀ီဇီမန္းက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အရင္တုန္းကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိုးရိမ္မကင္းလို႔ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နဲ႔
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဒီနိုင္ငံက လူ႔အခြင့္ အေရး ျပႆနာမ်ဳိးစံုရွိတာ အထင္အရွားပဲ။
ဒါေပမဲ့ အေျခအေနေျပာင္းခဲ့တယ္။ သူတို႔က ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံကို အီရိယိ (ေရဒါေျခရာခံစနစ္) နဲ႔
တင့္ကားပစ္ ဒံုးက်ည္ေတြေရာင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီ မွာ တျခားလက္နက္ေတြလည္း အေရာင္းအ၀ယ္
လုပ္ခဲ့တယ္"ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆြီဒင္အစိုးရအသံလႊင့္ဌာန က အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး သုေတသန ေအဂ်င္စီ
သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၏ ဒံုးက်ည္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုတစ္႐ံုကို ႐ုပ္ဖ်က္ထား ေသာ
နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သျဖင့္
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးတစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ ရကာ လက္နက္ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ စံႏႈန္းသစ္
ျပ႒ာန္းေရး စံုစမ္းေရးမူတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။

ဆြီဒင္တို႔၏ လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ား အနက္ ဒြိဟအပြားရဆံုး ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ အေမရိ
ကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏ်င့္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အျခားစစ္တပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဆာ့ဘ္ ကုမၸဏီထုတ္
ကားလ္ဂုစတတ္ဗ္ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုေလာင္ခ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံမွ အယ္လ္ရွာဘတ္ အစၥလမၼစ္၀ါဒီ
မ်ားအပါအ၀င္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက ပံုမွန္အားျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ ျခင္းမျပဳသည့္ အုပ္စုမ်ားလက္
တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ စစ္ေရးေလ့လာေရးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ
ဂါနာေဟာ့ဒ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အျခားအစိုးရမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အဆင့္
ျမင့္တိုးတက္ေသာ ကာကြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား သည္ အျခားေသာေဒသမ်ားသို႔ပါ ပ်ံ႕ႏွံသြား
မည္ဟု ဆိုသည္။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအာဏာရ ဗဟိုလက္ယာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ထင္ရွားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ
အလန္၀ိဒ္မင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ေသာအစိုးရမ်ားသည္ စက္မႈ လုပ္
ငန္းအတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း ႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏ်င့္ ေရငုပ္
သေဘၤာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရးကို အာ႐ံု
စိုက္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းရွိသည္ဆို၏။

"ဒီ လက္နက္ႏွစ္မ်ဳိးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ကိုယ္စားျပဳ
တယ္ဆိုတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာ တရား ဆြီဒင္မွာရွိတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ယူဆ တယ္။ ဒါတင္
မကဘူး၊ ကာကြယ္ေရး၊ စက္မႈနည္းပညာနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းဟာ ဆြီဒင္ စီးပြား ေရးရဲ႕ အလိုအပ္ဆံုး
အစိတ္အပိုင္းဆိုတဲ့ အျမင္မ်ဳိး ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမွာ ရွိပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရးဘက္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ သူႏ်င့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားသူ အေတာ္မ်ား
မ်ားက သူ႔အျမင္ကို လက္မခံေပ။ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးသည္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ စုစု ေပါင္း ပို႔ကုန္၏
တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိၿပီး အစိုးရပံ့ပိုးမႈမွာ အမ်ဳိးသားေရးဂုဏ္သိကၡာအတြက္သာျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ဆာ့ဘ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ကိစၥ ေပၚလာသည့္အခ်ိန္တြင္
ျဖစ္သည္။ "ဆာ့ဘ္တိုက္ေလယာဥ္ေတြက ဆြီဒင္ဘုရင့္ သရဖူက ေက်ာက္မ်က္ရတနာတစ္လံုးနဲ႔
တူတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ နဲ႔စပ္လ်ဥ္းလို႔ ျပင္းျပတဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ရပ္
ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီေလယာဥ္ေတြဟာ ဆြီဒင္ရဲ႕ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိး
ဆိုတာပါပဲ။ သူတို႔ေတြက အဲဒါကိုဂုဏ္ယူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေလယာဥ္ေတြဟာ အဓိက အခန္း
က႑ကေန ပါ၀င္ေနၾကပါတယ္"ဟု SIPRI မွ ၀ီဇီမန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း