ေရတပ္ဆိုင္ရာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား၌ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ ပူးေပါင္းမႈတိုးျမႇင့္

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ရွီရွားကြ်န္းအနီးတြင္ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ပါ၀င္မည့္ တ႐ုတ္စစ္ေဆး႐ံုသေဘၤာ Peace Art ကိုေတြ႕ရစဥ္။ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ရွီရွားကြ်န္းအနီးတြင္ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ပါ၀င္မည့္ တ႐ုတ္စစ္ေဆး႐ံုသေဘၤာ Peace Art ကိုေတြ႕ရစဥ္။

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ဟာ၀ိုင္ယီ ကမ္းလြန္၌ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ သည့္ ေရတပ္စစ္ေရး
ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္ စစ္သေဘၤာမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲၾကမည္ျဖစ္သည္။

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏မိတ္ေဆြ ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အေရး
ပါေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
တို႔သည္ မၾကာ ခဏ ရွားေစာင္းေစးႏ်င့္ မ်က္ေခ်းလို ျဖစ္ေန ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေပက်င္း
အစိုးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏ်င့္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၌ ရဲရဲတင္းတင္းေျပာ
ဆိုျခင္း၊ ႊေမရိကန္ကလည္း အာရွမွာ သူ၏ဩဇာ မေလ်ာ့ေရးအတြက္လုပ္ရာမွ ဤအေျခအေန
သို႔ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အနည္းဆံုးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈရရွိရန္
ပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္တပ္မ်ားၾကား မရည္ရြယ္သည့္တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ႀကီးထြား
လာျခင္းကို ကာကြယ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္သူ မ်ားက ေျပာၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အျငင္းပြားေနေသာ ကြ်န္းမ်ား၊
ဆိုက္ဘာသူလွ်ဳိလုပ္ျခင္းႏ်င့္ အျခား ကိစၥမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္တပ္မ်ားၾကား ဆူးေျငာင့္ ခလုတ္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္လ်က္ရွိေနသည္။ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္တပ္၏ ေရတပ္သေဘၤာ
ေလးစင္းသည္ ေရတပ္သား ၁,၁၀၀ ခန္႔လိုက္ပါလ်က္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္
ပါ၀င္မည့္ ေျခာက္ရက္ ၾကာျပဳလုပ္မည့္"Rim of the Pacific" စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား၌
ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဤ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ဟာ၀ိုင္ယီကြ်န္း အနီးပတ္၀န္းက်င္၌ ဇါန္လ ၂၆ ရက္၌ စတင္
မည္ျဖစ္သည္။ ဤ ြ်ႈၾဏဗဃ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္
ႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ပါ၀င္ျခင္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္တပ္တို႔သည္ အျပန္အလွန္ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား
ေပၚသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ မႈမ်ားႏ်င့္ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေ၀းမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။

ဤကဲ့သို႔ အျပဳသေဘာေျပာဆိုေနၾက သည့္ၾကားက တင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့ သည္။
အထူးသျဖင့္ အာရွ၌ ၎တို႔၏ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး မထင္မွတ္ သည့္
လူသိရွင္ၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ
တို႔က သူတို႔ပိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ဆိုေသာ ကြ်န္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက
သူတို႔ ပိုင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာဆိုလ်က္ရွိၿပီး ကမၻာတစ္၀န္း ရပ္တည္မႈကိုလိုလား
လ်က္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္အတူ ရပ္တည္မႈသည္ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ားဆက္ဆံေရး၏ စံျပ
အသစ္အျဖစ္ ထင္ဟပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

၀ါရွင္တန္အစိုးရကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အာရွအတြက္ မ႑ိဳင္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ ရာ၌
ပိုၿပီးအားေကာင္းသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ထားရွိျခင္းပါ၀င္ၿပီး သမၼတအိုဘားမားက လည္း အေမရိ
ကန္ႏိုင္ငံသည္ ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္လည္းျဖစ္ေနဦးမွာပဲဟု ေျပာဆို ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္တစ္လေလာက္က စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ၌က်င္းပခဲ့သည့္ ွ့ေညါမငူေ ီငေူသါကန လံုျခံဳေရး
ထိပ္သီးညီလာခံ၌ ေပက်င္းအစိုးရကို မတည္မၿငိမ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း အေမရိ
ကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး က စြပ္စြဲခဲ့ရာ တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း အေမရိ
ကန္ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးေျပာဆိုသည့္ စကားမ်ားသည္ လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပါ၀င္ၿပီး
အေမရိကန္သည္ မီးထိုးေပးေနေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း