ေဒၚလာေလးဘီလ်ံကုန္က်မည့္ စူးအက္တူးေျမာင္းသစ္

စူးအက္တူးေျမာင္းသစ္ စတင္ေဖာက္လုပ္သည့္ေန႔က အစၥေမးလီးယားဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕၌ အီဂ်စ္သမၼတ အဗၺဒယ္လ္ဖာတာ အယ္လ္စီစီ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္။ ေအအက္ဖ္ပီစူးအက္တူးေျမာင္းသစ္ စတင္ေဖာက္လုပ္သည့္ေန႔က အစၥေမးလီးယားဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕၌ အီဂ်စ္သမၼတ အဗၺဒယ္လ္ဖာတာ အယ္လ္စီစီ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္။ ေအအက္ဖ္ပီ

ကိုင္႐ို - ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၅ ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ သမိုင္း၀င္ ေရေၾကာင္းလမ္းျဖစ္သည့္
စူးအက္ တူးေျမာင္းေဘးတြင္ စူးအက္တူးေျမာင္းသစ္ တစ္ခုတူးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း အီဂ်စ္
အစိုးရက ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ေၾကညာ သည္။ ဤေဒၚလာ ဘီလ်ံမ်ားစြာကုန္က်မည့္ စီမံ
ကိန္းသည္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွာကား အျမန္ ဆံုးႏ်င့္ အတိုဆံုးဆက္သြယ္သည့္ သေဘၤာ ခရီးလမ္း
ေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤစီမံကိန္းကို စစ္တပ္က တာ၀န္ယူ တူးေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ႐ုန္းကန္ ေနရသည့္
စီးပြားေရး နာလန္ထလာေစရန္ သမၼတသစ္ အယ္လ္စီစီ၏ အဓိက ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းျဖစ္သည္။

စူးအက္တူးေျမာင္းသည္ အီဂ်စ္အစိုးရ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံ (ေပါင္ေငြ ၂ ဒသမ ၉၆
ဘီလ်ံ) ရွာေပးေနရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ထႂကြမႈေနာက္ပိုင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏ်င့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈတို႔ က်ဆင္းသြားသည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေငြမာရွာေပးသည့္ အေရးပါ သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္
သည္။

စူးအက္တူးေျမာင္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ အရာရွိတစ္ဦးက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာျပရာတြင္
တူးေျမာင္းသစ္သည္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၌ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရရွိလာမည္
ဟု သိရသည္။

ဤတူးေျမာင္းသစ္ ၿပီးစီးသြားလွ်င္ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ ထင္ထင္ ေပၚေပၚ
ျဖစ္လာၿပီး အခရာက်သည့္ ကုန္သြယ္ မႈေနရာအျဖစ္ ရပ္တည္လာမည္ျဖစ္သည္။ အရွည္ ၇၂
မီတာရွိသည့္ လက္ရွိ စူးအက္ တူးေျမာင္းႏ်င့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ စူးအက္တူးေျမာင္း သစ္ကို တည္ေဆာက္
မွာျဖစ္ေၾကာင္း စူးအက္ တူးေျမာင္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ မိုဟက္ မာမစ္ရွ္က စူးအက္တူးေျမာင္း
ေဘးရွိ အစၥေမး လီးယားဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူးေျမာင္းသစ္မွာ ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံခန္႔ ကုန္ၿပီး ငါးႏွစ္အတြင္းၿပီးစီးမည္ဟု မာမစ္ရွ္ ကဆိုေသာ္
လည္း သမၼတက တစ္ႏွစ္အတြင္း ၿပီးလိုသည့္ဆႏၵရွိေၾကာင္း သိရသည္။ မူလ စူးအက္တူးေျမာင္း
သည္ ေျမထဲ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နီတို႔ကို ဆက္သြယ္ထား ၿပီး အီဂ်စ္လူမ်ဳိးမ်ားကို အခေၾကးေငြ
နည္းနည္းေပးကာ ၁၀ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမား ထုထဲမွ
အေယာက္ ၂၀,၀၀၀ ကို အခ်ိန္ ၁၀ လၾကာ ေခၚယူၿပီးခိုင္းခဲ့သည္။ ယခင္ အာဖရိကတိုက္ကို
ပတ္သြားရသည့္ သေဘၤာမ်ားကို ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နီ ကိုဆက္သြယ္ထားေသာ စူးအက္
တူးေျမာင္း ကို ျဖတ္သြားရာ၌ ခရီးခ်ိန္ ရက္သတၱပတ္ မ်ားစြာ သက္သာသြားသည္။

လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ စစ္တပ္က ဤစီမံကိန္းကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အီဂ်စ္
ကုမၸဏီေပါင္း ၂၀ အထိ စစ္တပ္ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည္ဆို၏။ ယခင္ႏွစ္က သမၼတရာထူးက
ေမာ္စီ ျဖဳတ္ခ် ခံရၿပီးေနာက္ ဆိုင္းႏိုင္းကြ်န္းဆြယ္၌ ေျခခ် သည့္ အစၥလမၼစ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားေၾကာင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္မားလာခဲ့ရာ အနီးရွိ စူးအက္တူးေျမာင္း၏ လံုျခံဳေရးမွာ စိုးရိမ္စရာ အေျခ
အေနကို ေရာက္ခဲ့သည္။

ဤေဒသ ၀န္းက်င္၌ စစ္တပ္သည္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္လ်က္ရွိသည္။
၁၉၅၆ ခုႏွစ္က နာဆာက စူးအက္ တူးေျမာင္းကို ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ခဲ့ရာ တူးေျမာင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္
သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအျပင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံတို႔က က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း
မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ဤစီမံကိန္း ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ၌ သေဘၤာမ်ားေစာင့္ရသည့္ အခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ သြားေစမွာျဖစ္ၿပီး
တူးေျမာင္းအတြင္း သေဘၤာ တစ္စင္းႏ်င့္တစ္စင္း ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္း၌ ၂၂
မိုင္ကို 'အေျခာက္တူး ျခင္း'ျပဳကာ ၂၃ မိုင္ကို လက္ရွိအေျခအေန ထက္ ပိုနက္ေအာင္ တူးမည္ဟု
ဆို၏။

၁၀၁ မိုင္ရွည္သည့္ လက္ရွိ စူးအက္တူးေျမာင္းကို လည္း တိုးခ်ဲ႕မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ မာမစ္ရွ္ က
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

(႐ိုက္တာ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း