ယူကရိန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ သက္တမ္းရွိ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုေတြ႕ရွိ

မၾကာေသးမီက တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနရွင္
မ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းသို႔ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယူကရိန္းအမ်ိဳးသားေရွးေဟာင္းသုေတသနသိပၸံေက်ာင္းမွ သုေတသီႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ နတာလီယာ
ဘာဒိုႏွင့္ မိုင္ခ္အိုင္၀္ဗိုင္ဒီကိုတို႔က ၎တို႔ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္းမွာ ရိုးရာဓေလ့
အရတိရိစၦာန္မ်ားျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ေလ့ ရွိသည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

သုေတသီမ်ားက အဆိုပါဘုရား ေက်ာင္း ေနရာကို တူးေဖာ္ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္စဥ္က ဘုရားေက်ာင္း
ပ်က္ထဲတြင္ တိရစၦာန္အရိုးစုမ်ားကို ျပန္႔က်ဲ လ်က္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ အျပင္ တိရစၦာန္မ်ားကို ယဇ္ပူေဇာ္
ရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္ဟု ထင္ရသည့္ ယဇ္ပုလႅင္ တစ္ခုကိုလည္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သိရ
သည္။

ယင္းကို သစ္သားႏွင့္ေျမသားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး အလ်ား ၁၉၇ ေပႏွင့္ အက်ယ္ ၆၆ ေပ
က်ယ္၀န္းသည္။ ယင္းကို ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရာၿပီးေနာက္ ယင္း
အခ်ိန္မွ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ကြယ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ သုေတသီမ်ားက အဆိုဘုရား
ေက်ာင္းတည္ရွိရာေနရာကို ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းရာ အထင္ကရ ဘုရားေက်ာင္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။ယင္း၏ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ၾကည့္ပါက အေဆာက္အဦး ေပါင္း ၁၂၀၀ ခုႏွင့္လမ္းေပါင္း
၅၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုဘုရားေက်ာင္းအတြင္းတြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ထားေသာ တရိစၦာန္မ်ား၏မီးေလာင္အရိုးမ်ားအျပင္
လူသားပံု သ႑ာန္ရွိ ရုပ္တုငယ္ေလးမ်ား၊ အရိုးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္
ေရႊထည္မ်ားကိုလည္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ရွာေဖြေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုဘုရားေက်ာင္းမွာ
ထရိုင္ပီလီယန္ယဥ္ေက်းမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းယဥ္ေက်းမႈသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ အေစာ
ပိုင္းေက်းရြာျဖစ္သည့္ ထရိုင္ပီလီယား ေက်းရြာမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ိန္က အျခားေသာရြာမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုိေနရာကို
စြန္႔ခြာသြားၾကၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း ပ်က္စီးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္က
အစၥေရးႏိုင္ငံမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားကလည္း အျခားေသာဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ
မႈ အခ်က္ အလက္အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ တရိစၦာန္မ်ား၏မီးေလာင္အရိုးစု
မ်ားႏွင့္ ေႀကြထည္အပိုင္းအစမ်ားကို ေတြ႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား
ေက်ာင္းတစ္ခု ကို စူးစမ္းေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ယူပီအိုင္သတင္းဌာနက ေအာက္တိုဘာလ(၂၁)
ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း