ကမၻာတစ္၀န္း ပင္လယ္ဓားျပမႈမ်ား က်ဆင္းလာေသာ္လည္း သေဘၤာျပန္ေပးဆြဲခံရမႈမ်ား အာရွေဒသ၌ တိုးလာခဲ့

အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားတို႔အၾကားရွိ ေရေၾကာင္းလမ္း၌ ေလာင္စာဆီသယ္ သေဘၤာ
အငယ္စားမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျမင့္တက္ ကြာလာလမ္ပူ ကမၻာတစ္၀န္း ႏိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္
အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပင္လယ္ဓားျပမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာအတြင္း အနည္းဆံုး
အဆင့္သို႔ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း သေဘၤာျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ား တိုးျမင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမွာ အေရွ႔ေတာင္
အာရွေဒသ ကမ္းလြန္ေရျပင္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျပန္ေပးဆြဲ မႈအေရအတြက္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ ေၾကာင္း ပင္လယ္ဓားျပေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔က ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က ေျပာခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ပင္လယ္ဓားျပမႈ ၂၄၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္း အေရအတြက္က
၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ၂၆၄ မႈထက္ က်ဆင္းခဲ့သည့္အျပင္ ဆိုမာလီကမ္းလြန္တြင္
ပင္လယ္ဓားျပမ်ား ေသာင္းက်န္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၄၄၅ မႈ၏ ထက္၀က္
နီးပါးက်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ ဌာန (IMB)
က ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရွကအာဖရိက ကမ္းလြန္ပင္လယ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ကင္းလွည့္ေစာင့္ ၾကည့္မႈ
တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘၤာမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကိုလည္း တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ကမၻာ
တစ္၀န္း ပင္လယ္ဓားျပမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေရွကေတာင္အာရွ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ အထူးသျဖင့္ အင္ဒို နီးရွား၊
စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ အၾကားရွိ ေရေၾကာင္းလမ္း၌ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေလာင္စာဆီသယ္
သေဘၤာအငယ္စားမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏ်င့္အတူ ယင္းေနရာမွာ သေဘၤာမ်ား
ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ေနရာသစ္တစ္ခုအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲေပၚလာခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ကမၻာတစ္၀န္း သေဘၤာ ၂၁ စင္း ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၁၆ စင္းမွာ
အေရွကေတာင္အာရွေဒသ၌ ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၁၂ စင္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္
ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈ ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ႈၾႀ ၏ ကြာလာလမ္ပူအေျခစိုက္ ပင္လယ္
ဓားျပ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈမ်ားေၾကာင့္
ကမၻာတစ္၀န္း က သေဘၤာသားေလးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၃ ဦး ဒဏ္ရာရကာ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူ ကိုးဦး
ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ပါရွိသည္။

"တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ျပန္ေပး ဆြဲမႈေတြတိုးလာတာက အေရွကေတာင္အာရွ ေဒသမွာ
ကမ္း႐ိုးတန္းသြား၊ဓာတ္ေငြ႕၊ ေလာင္စာဆီသယ္ သေဘၤာအငယ္စားေတြကို တိုက္ခိုက္မႈေတြ
တိုးျမင့္လာတာေၾကာင့္ျဖစ္ တယ္" ဟု ႈၾႀ ဒါ႐ိုက္တာ ေပါ့တန္ဂယ္လ္ မူကြန္ဒန္က အစီရင္ခံစာႏွင့္
အတူပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အေရွကေတာင္အာရွေဒသ တြင္ ပင္လယ္ဓားျပမႈ ၁၄၁ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ
အင္ဒိုနီးရွား ေရပိုင္နက္အတြင္း၌ ျဖစ္သည္။ အေရွကေတာင္အာရွေဒသမွာ အင္ဒို နီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္
မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔အၾကား ၌ရွိေသာ မလကၠာေရလက္ၾကားႏ်င့္ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ကဲ့သို႔
ေသာ အဓိကက်သည့္ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား တည္ရွိရာေဒသျဖစ္ သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း