ဘာသာမ်ဳိးျခား စာစကားသင္ၾကား သင့္သည္မွတ္

မိုင္ယာမီ - ႏိုင္ငံျခားစကား တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကို သင္ၾကားေလ့လာျခင္းသည္ လူတို႔ စဥ္းစားဉာဏ္ကို
တိုးတက္ေစေၾကာင္း သုေတသန အမ်ားအျပားက ၫႊန္ျပ လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သုေတသန အသစ္က ဘာသာမ်ဳိးျခား စာစကား
ကို ကေလးဘ၀ အလယ္အရြယ္ ကတည္း က စတင္သင္ယူသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈပိုရွိ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၀ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔တြင္ အဂၤလိပ္စာ ကို စတင္သင္ယူၿပီး ေန႔စဥ္ နားေထာင္၊ အသံုးျပဳကာ ဘာသာ
စကားတြင္ နစ္ျမဳပ္ ေနသူမ်ား သည္ အဂၤလိပ္စကားကိုသာ ေျပာၿပီး ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားတစ္
မ်ဳိးမ်ဳိးကို မသင္ၾကားခဲ့ဘဲ ႀကီးျပင္းလာ သူမ်ားႏ်င့္ ႏငိင္းယွဥ္လွ်င္ ဦးေႏွာက္၏ အျဖဴေရာင္ အသား
တည္ေဆာက္မႈတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း Proceedings of the National
Acamedamy of Science ၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ကစၿပီး အဂၤလိပ္စာကို အပိုဘာသာစကား အျဖစ္ စတင္သင္ယူၿပီး
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ တြင္ ၁၃ လထက္မနည္း ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အသက္ ၃၀ ခန္႔ရွိ လူ ၂၀ ၏ ဦးေႏွာက္
မ်ားကို ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၿပီး သုေတသီမ်ားက ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ပံုရိပ္ေဖာ္ ေလ့လာဆန္း
စစ္မႈကို အဂၤလိပ္လိုသာေျပာသည့္ အလားတူ အသက္အရြယ္ရွိ လူ ၂၅ ဦး ႏ်င့္ ႏငိင္းယွဥ္ၾကည့္
ခဲ့သည္။

ဘာသာစကားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဦးေႏွာက္ တည္ေဆာက္မႈကို အက်ဳိး ျဖစ္ေစသည့္ တစ္ခုထက္
ပိုေသာ ဘာသာ စကားအသံုးျပဳမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္က်င့္သံုး ျခင္းသည္ အိုမင္းလာခ်ိန္ ယိုယြင္းမႈကို
ကာကြယ္ေပးသည္ဟု University of Kent School of Psychology က ခရစၥ ေတာ့စ္
ပလိုင္ယာဆီကတ္စ္ ဦးေဆာင္ သည့္ ယင္းေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း