တ႐ုတ္႐ိုးရာ သိုးႏွစ္စတင္

အေရာင္မ်ဳိးစံုျဖင့္ သိုး႐ုပ္မ်ားကို ေဟာင္ေကာင္ရွိ ေဈး၀ယ္စင္တာတစ္ခုတြင္ ျပင္ဆင္ျပသထား သည္ကို ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ တ႐ုတ္႐ိုးရာ သိုးႏွစ္သည္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအေရာင္မ်ဳိးစံုျဖင့္ သိုး႐ုပ္မ်ားကို ေဟာင္ေကာင္ရွိ ေဈး၀ယ္စင္တာတစ္ခုတြင္ ျပင္ဆင္ျပသထား သည္ကို ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ တ႐ုတ္႐ိုးရာ သိုးႏွစ္သည္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း