ယူကရိန္းအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဒီေဗာ့ဆာဗာၿမိဳ႕မွ ဆုတ္ခြာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ပို႐ိုရွန္ကို ေျပာၾကား

လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားျဖည့္ဆည္းေနေသာ ယူကရိန္းသူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား။ ေအအက္ဖ္ပီလက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားျဖည့္ဆည္းေနေသာ ယူကရိန္းသူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား။ ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုလီဒါ - (ယူကရိန္း) မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဒီေဗာ့ဆာဗာၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္
ၿမိဳ႕၀န္းက်င္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေလ်ာက္ ႐ုရွားတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား
ႏွင့္ ႐ုရွား အစိုးရလိုလားသည့္ ခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ားက ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၌ ၁၀ လၾကာ ျဖစ္
ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ေနာက္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ေသာ အပစ္ရပ္ေရး
သေဘာတူ ညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ားက ႐ုရွားတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏ်င့္ပူးေပါင္းကာ အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူညီ
ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း အေမရိ ကန္ဒုသမၼတ ဂ်ဳိးဘိုင္ဒင္၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀
ဖန္႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုခ်က္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ အေမရိကန္သမၼ
တ႐ံုး၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎က ယူကရိန္းသမၼတ ပက္
ထ႐ို ပို႐ိုရွန္ကိုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"တကယ္လို႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္
အပါအ၀င္ မင့္စ္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဆက္ၿပီး
ခ်ဳိးေဖာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအတြက္ ပိုၿပီး ဆံုး႐ႈံးနစ္နာစရာေတြနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳရမွာျဖစ္တယ္" ဟု
အဆိုပါေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ုရွားလိုလားသည့္ ခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ား ကေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က စတင္ခဲ့ေသာ အပစ္ရပ္ေရးကို
ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ယူကရိန္း အစိုးရတပ္ဖြဲ႔၀င္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို တိုက္ခိုက္ရန္ ဒီေဗာ့ဆာဗာၿမိဳ႕
တြင္းသို႔ စီးနင္း ၀င္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သူပုန္မ်ားႏ်င့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္
အေရးယူေပး ရန္ ယူကရိန္းက ဥေရာပသမဂၢႏ်င့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အေစာပိုင္းက ေတာင္းဆို
ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူပုန္မ်ားကို အေထာက္ အပံ့မ်ား ေပးေနသည္ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ ေၾကာင္းေျပာ
ဆိုထားသည့္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ပဋိပကၡမ်ားကို စစ္ေရး ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ရႏိုင္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို လက္နက္ခ်ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

သူပုန္မ်ားသိမ္းပိုက္ထားေသာ ဒြန္းညက္ႏွင့္လူဟန္႔ခ္ၿမိဳ႕မ်ားကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ရထားလမ္း
ေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည့္ ဒီေဗာ့ဆာဗာၿမိဳ႕သည္ ၎တို႔ ပိုင္နက္အတြင္း တည္ရွိေနေသာ
ေၾကာင့္ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း သူပုန္မ်ားက
ေျပာၾကားထားၿပီး ယူကရိန္းကလည္း အဆိုပါၿမိဳ႕ကို ၎တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကား
ထားသည္။

အပစ္ရပ္ေရးေစာင့္ၾကည့္မည့္အဖြဲ႔က ယင္းၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
ရပ္တန္႔ေပးရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ေဖေဖာ္
၀ါရီ ၁၇ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ားသံုးကာ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ အသံမ်ားကို
ဒီေဗာ့ဆာဗာ ၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္က ၾကားေနရ ေၾကာင္း အနီးအနားၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဆိုလီဒါ
ျမိဳ႕ရွိ ေအအက္ဖ္ပီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ားက ဒီေဗာ့ဆာဗာၿမိဳ႕၏ အစိတ္အပိုင္းေဒသမ်ားကို သိမ္းပိုက္ ထားေၾကာင္းႏွင့္
ထိုေဒသရွိ ယူကရိန္းစစ္တပ္ တပ္စခန္းအခ်ဳိ႕ကို ၀ိုင္းထားေၾကာင္း ယူကရိန္းဘက္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား
က ၀န္ခံေျပာဆိုထားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ယူကရိန္းသမၼတ ပီထ႐ို ပို႐ိုရွန္ကိုက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား
သည္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ေနရာ ဒီေဗာ့ဆာဗာၿမိဳ႕မွ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ထိုလုပ္ရပ္မွာ ႐ု႐ုား
တို႔ကို ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း