တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ က်ားမ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရးဥယ်ာဥ္မ်ား တိုးပြားလာ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ဟာဘင္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိုက္ေဘးရီးယန္း က်ားဥယ်ာဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္္ဖ္ပီတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ဟာဘင္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိုက္ေဘးရီးယန္း က်ားဥယ်ာဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္္ဖ္ပီ

ဟာဘင္ - (တ႐ုတ္) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဆိုက္ေဘးရီး ယန္း က်ားဥယ်ာဥ္၌
က်ားတစ္ေကာင္က ၎ကို အစာအျဖစ္ ခ်ေကြ်းထားေသာ ၾကက္ အရွင္ကေလးတစ္ေကာင္
ကို ကြ်တ္ကြ်တ္ျမည္ ေအာင္ ၀ါးစားရင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ မာန္ဖီ ဟိန္းေဟာက္လိုက္သည္
ကို လူအမ်ားၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ေအာင္ တင္ဆက္ျပသလ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္
ေပးေနသည့္ က်ား မ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရး ဥယ်ာဥ္မ်ားက က်ားမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္
တြန္းအား ေပးေနသည့္အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ားကာကြယ္ေရး
လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေျပာသည္။

"ရက္စက္လိုက္တာ ၾကည့္ပါဦး။ သူ႔အနားေရာက္လာတဲ့ ဘယ္လိုသတၱ၀ါပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခ်မ္းသာ
မေပးပါလား" ဟု လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကဆိုကာ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔စရာ
ထိုျမင္ကြင္းကို ၎၏စမတ္ဖုန္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွကေျမာက္ပိုင္း ဟာဘင္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိုက္ေဘးရီးယန္း က်ားဥယ်ာဥ္တြင္ က်ားမ်ားကို
အစာေကြ်းလိုသူမ်ားအတြက္ ၾကက္တစ္ေကာင္လွ်င္ ယြမ္ ၆၀ (၁၀ ေဒၚလာ) က်သင့္ၿပီး အျခား
တိရစၦာန္မ်ားကိုလည္း အစာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေကြ်းႏိုင္ရာ အဆိုပါက်ားစာစာရင္းတြင္ ႏြားမ်ားပင္
ပါ၀င္သည္။

ယင္းက်ားမ်ား ေသဆံုးလွ်င္ ၎တို႔ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာမွ ၀င္ေငြအေျမာက္
အျမား ရရွိေစေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ ေပၚေပါက္လာေနေသာ ယင္းကဲ့သို႔ က်ားမ်ဳိးထိန္းသိမ္း
ေရး ဥယ်ာဥ္ မ်ားက မ်ဳိးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္
အႏၲရာယ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သဘာ၀ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ား ကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

တစ္ကမၻာလံုးရွိ က်ားေကာင္ေရမွာ လြန္ခဲ့ သည့္ရာစုႏွစ္က ၁၀၀,၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္
က်ားေကာင္ေရ ၃,၀၀၀ အထိထိုးက် သြားခဲ့ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။ က်ားမ်ားကို တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္
၎တို႔ေနထိုင္ရာ စားက်က္မ်ား ဆံုး႐ႈံးရျခင္းတို႔က က်ားမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမည့္
အဓိက အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုထားသည့္ ယင္းအဖြဲ႔က က်ားမ်ားကို မ်ဳိးသုဥ္းမည့္
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တိရစၦာန္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ေမြးျမဴထားေသာက်ားမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိုသို႔ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း မ်ားက ၀ယ္လို
အားကို ပိုမိုေကာင္းလာေစၿပီး တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္အားေပး
အားေျမႇာက္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေရးေအဂ်င္စီ
ေခၚ လန္ဒန္အေျခစိုက္ အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲ ဒက္ဘီဘန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"က်ားေတြကို တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးတာထက္ ဒီလို ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴမႈမ်ဳိးေတြက သူတို႔ကို ပိုၿပီး
ထိခိုက္ေစပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ "ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴျခင္းခံရတဲ့ က်ားေတြရဲ႕
က်ားသားေရေတြက ေဈးႀကီးတဲ့အတြက္ အဲဒီ အစား ပိုၿပီးေဈးသက္သာတာကို ရွာလာၾကတဲ့
အခါ ေတာတြင္းက်က္စားတဲ့ က်ားေတြ၊ က်ားသစ္ေတြနဲ႔ ႏွင္းက်ားသစ္ေတြကို ပစ္မွတ္ ထားဖမ္းဆီး
လာၾကတယ္" ဟု ဒက္ဘီဘန္႔က ေျပာသည္။

က်ားမ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရး ဥယ်ာဥ္ မ်ားမရွိသည့္ အိႏိၵယႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံတို႔တြင္ က်ားေကာင္ေရ တိုးလာ
ေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ က်ားေမြးျမဴေရးကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊
ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေတာတြင္းက်က္စား သည့္ က်ားအေရအတြက္ ထိခိုက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း ဘန္႔ကေျပာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ က်ားမ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရးဥယ်ာဥ္ ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ေမြးျမဴထား
သည့္က်ားအေရအတြက္ျမင့္တက္လာၿပီး ကမၻာ ေပၚရွိ ေတာတြင္းေန က်ားေကာင္ေရ၏ႏွစ္ဆ
ျဖစ္ေသာ ေကာင္ေရ ၆,၀၀၀ အထိ ရွိလာ ေၾကာင္းသိရသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း