တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ စီးကရက္မ်ားကို ႐ိုေမးနီးယားတြင္ ဖ်က္ဆီး

တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ စီးကရက္မ်ားကို ႐ိုေမးနီးယားတြင္ ဖ်က္ဆီး  ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးရမိထားသည့္ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာေသာ စီးကရက္မ်ားႏွင့္ အတုျပဳလုပ္ထားသည့္ စီးကရက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကစဥ္။ ဓါတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီတရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ စီးကရက္မ်ားကို ႐ိုေမးနီးယားတြင္ ဖ်က္ဆီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးရမိထားသည့္ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာေသာ စီးကရက္မ်ားႏွင့္ အတုျပဳလုပ္ထားသည့္ စီးကရက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကစဥ္။ ဓါတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ စီးကရက္ေမွာင္ခိုေဈးကြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေဈးကြက္
ကို ႏွိမ္နင္းရန္ စီးကရက္ တရားမ၀င္တင္သြင္းမႈကို စီမံခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္
ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕တည္း၌ပင္ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာ
သည့္ စီးကရက္ဘူးေပါင္း ၆၆၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးျဖစ္သည္။

႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတြင္း စီးကရက္ တရားမ၀င္တင္သြင္းမႈမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အျမင့္ဆုံး
အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါပမာဏထက္ ၁၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
ထပ္မံျမင့္ တက္လာေၾကာင္း Novel Research ကုမၸဏီ၏ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း