စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈ ျမင့္မားလာျခင္းက လူမႈက်င့္၀တ္ပိုင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္လာ

စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကို ေလးစားသင့္ၾကသည္။ ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကို ေလးစားသင့္ၾကသည္။ ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္၀ါရွင္တန္ လမ္းသြားရင္းျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ား ျပည္သူသံုးတဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္
ရထားေတြေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳတာ ကိစၥမရွိေပမယ့္ မိသားစုနဲ႔ညစာစားေနခ်ိန္မွာ
စမတ္ဖုန္းသံုးတာ၊ ဘုရားေက်ာင္းမွာ သံုးတာမ်ဳိးေတြကေတာ့ က်င့္၀တ္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔
စစ္တမ္းတစ္ရပ္က ဆိုပါတယ္။

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြဟာ မိုဘိုင္း ဖုန္းေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာသံုးရမယ္ ဘယ္လို
သံုးရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရေပမယ့္ ဩဂုတ္
၂၆ ရက္က ထြက္ရွိလာတဲ့ စစ္တမ္းထဲမွာေတာ့ အံ့အားသင့္ဖြယ္ သေဘာထားေတြကို
ေတြ႔ခဲ့ ရပါတယ္။ ေဖာ သုေတသနစင္တာရဲ႕ သေဘာထားစစ္တမ္းထဲမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား
၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက အပန္းေျဖလမ္းေလွ်ာက္ရင္း စမတ္ဖုန္းသံုးတာကို လက္ခံႏိုင္တယ္လို႔ဆို
ထားၿပီး ႏိုင္ငံသား ေလးပံုသံုးပံုကလည္း အမ်ားျပည္သူလိုက္ပါတဲ့ ယာဥ္ရထားေတြေပၚမွာ၊
ဒါမွမဟုတ္ စတိုးဆိုင္မွာ တန္းစီေစာင့္ ဆိုင္းေနတုန္း စမတ္ဖုန္းသံုးတာကို လက္ခံ ၾကပါတယ္။


အံ့ဩစရာေကာင္းတာက မိသားစုနဲ႔ ညစာ စားေနခ်ိန္မွာ ဖုန္းအသံုးျပဳတာဟာမသင့္ေလ်ာ္ဘူး
လို႔ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျပာခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းအခ်ိန္အတြင္း မသံုးသင့္ဘူးလို႔ ဆိုသူ ၉၄
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ အသံုးမျပဳ သင့္ဘူးလို႔ဆိုသူ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဘုရား၀တ္ျပဳတဲ့
ေနရာမွာသံုးတာ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလို႔ ဆိုသူ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာ ေျဖၾကားခဲ့ သူေတြဟာ သူတို႔ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း
အၿမဲတမ္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ သူတို႔ဟာ
လူအမ်ားတက္ေရာက္တဲ့ပြဲလမ္းေတြမွာ ဖုန္းသံုးေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္
သူတို႔ထဲက ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက မက္ေဆ့ခ်္၊ ဒါမွမဟုတ္ အီးေမးလ္ေတြကို ဖတ္ၾကၿပီး ၅၈
ရာခိုင္ႏႈန္းက ဓာတ္ပံု၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗီဒီယို႐ိုက္ ကူးၾကတာမ်ဳိး၊ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဖုန္းလက္ခံ
ေျပာဆိုၾကၿပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အင္တာ နက္အသံုးျပဳၾကတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
စမတ္ဖုန္းေတြကို အျမဲတမ္းဖြင့္ထားၿပီး ဖုန္းကိုပဲ တစ္ခ်ိန္လံုး အာ႐ံုစိုက္ သံုးစြဲၾကသူ
မ်ားသထက္မ်ားလာတဲ့အေလ်ာက္ လူမႈက်င့္၀တ္ပိုင္းမွာ ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္ လာေနတယ္လို
ေဖာက ဆိုပါတယ္။

ေဖာသုေတသနစင္တာရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ အခုအခါ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အေမရိကန္
ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိုဘိုင္း ဖုန္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကၿပီး သူတို႔ထဲက သံုးပံုႏွစ္ပံုက
စမတ္ဖုန္းေတြ အသံုးျပဳၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီထဲက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ဖုန္းကို သူတို႔နဲ႔ အၿမဲမကြာ ထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဖုန္းကို ဘယ္ေတာ့မွ ပါ၀ါပိတ္ထားေလ့ မရွိဘူးလို႔ဆိုၿပီး ၄၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းက
ဖုန္းပိတ္ခဲတယ္လို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ "ဖုန္းကိုတစ္ခ်ိန္လံုး သံုးေနတာဟာ အရင္ ကတည္းက
ရွိခဲ့တဲ့ လူမႈက်င့္၀တ္စည္းကမ္း ေတြကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ တျခားသူေတြနဲ႔ ျပင္ပကမၻာမွာ
တိုက္႐ုိက္ေျပာဆို ဆက္ဆံတာ မ်ဳိးမလုပ္ေတာ့ဘဲ မိုဘိုင္းဖုန္းထဲမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ
ၾကည့္တာနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းလမ္းကတစ္ဆင့္ပဲ လူေတြနဲ႔ဆက္ဆံေျပာဆိုတာေတြ
လုပ္လာၾကပါတယ္" လို႔ ေဖာသုေတသနစင္တာက အင္တာနက္သုေတသန ဒါ႐ိုက္တာ
လီရိန္နီက ဆိုပါတယ္။

မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးသူ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ
သူတို႔ရွိေနတဲ့အခါ တျခားသူေတြနဲ႔ ေျပာဆိုရမွာကို ေရွာင္ရွားဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ဖုန္းေတြကို
သံုးေနေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုစစ္တမ္းက မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးသူ ၃,၀၄၂ ေယာက္
အပါအ၀င္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၃,၂၁၇ ေယာက္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလနဲ႔ ဇြန္လအတြင္း
ေမးျမန္းေကာက္ယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း