ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး အဲလိဇဘက္ႏွင့္နန္းသက္ရွည္ဘုရင္မ်ား

၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂ ရက္က ရာဇဘိသိက္ခံယူၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးႏွင့္ ၾကင္ရာေတာ္ ဖိလစ္မင္းသားႀကီးတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ပီ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂ ရက္က ရာဇဘိသိက္ခံယူၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးႏွင့္ ၾကင္ရာေတာ္ ဖိလစ္မင္းသားႀကီးတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ပီလန္ဒန္ - ဒုတိယေျမာက္ အဲလိဇဘက္ ဘုရင္မ သည္ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္
နန္းသက္ ၆၉ ႏွစ္၊ ၂၁၆ ရက္ ျပည့္မည္ ျဖစ္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ နန္းသက္အရွည္ဆံုး ဘုရင္မ
တစ္ပါးျဖစ္လာမည္။ အဲလိဇဘက္ (၈၉ ႏွစ္) သည္ စံခ်ိန္တင္ ထားေသာ ၀ိတိုရိယဘုရင္မ၏
နန္းသက္ကို ခ်ဳိးမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ နန္းသက္ အရွည္ဆံုးဘုရင္မွာ ယခုႏွစ္ ဇြန္လက
နန္းသက္ ၆၉ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ
ဘုရင္ အဗၺဒူလာ (၉၀ ႏွစ္) ကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ ၿဗိတိန္ဘုရင္မသည္ ကမၻာ့အသက္ အႀကီးဆံုး
ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။

နန္းသက္အရွည္ဆံုး လက္ရွိ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ဘုရင္ႏွင့္ ဘုရင္မမ်ား
ထိုင္းႏိုင္ငံ - ဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူယာ ဒက္ဂ်္ (၈၇ ႏွစ္)သည္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ထူးဆန္းစြာ
ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ နန္းဆက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႔သင္တန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္သင္ယူၿပီးမွ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္
နန္းတက္သည္။ ဘူမိေဘာသည္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စာရိတၱဆိုင္ရာ
ေလးစားဖြယ္ ဦးေဆာင္လမ္းျပ ဘုရင္တစ္ပါး လည္းျဖစ္သည္။ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေရ၀င္မႈႏွင့္
ရင္ေခါင္းေရာဂါတစ္ခုေၾကာင့္ မၾကာမီက ေဆးကုသခံခဲ့ရေၾကာင္း ဩဂုတ္လ အေစာပိုင္းက
နန္းေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ၿဗိတိန္ - ၁၉၂၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသည့္ ဖခင္ ဆ႒မေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ကြယ္လြန္၍
၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ နန္းတက္သည္။ ယခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာ ၉ ရက္တြင္
ဘြားေတာ္ ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မ ႀကီး (နန္းစံႏွစ္ ၁၈၃၇ မွ ၁၉၀၁ အထိ) ၏ နန္းသက္ကို
ေက်ာ္လြန္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဲလိဇဘက္ဘုရင္မသည္ ၿဗိတိန္ အေစာင့္ အေရွာက္ခံ
အျခား ဓနသဟာယႏိုင္ငံ (၁၅ ႏိုင္ငံ) တို႔၏ ဘုရင္မလည္းျဖစ္သည္။

ဘ႐ူႏိုင္း - ဘုရင္ ဆူလ္တန္ ဟာဆနယ္ ဘိုကီယာ (၆၉ ႏွစ္) သည္ကမၻာ့အႂကြယ္၀အခ်မ္း
သာဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖခင္ထံမွ ထီးနန္း
အ႐ိုက္အရာ လႊဲယူၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေဘာ္နီယိုကြ်န္း ေျမာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတမ္း ေပၚရွိ ေဒသကေလးသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သည္။ ဘ႐ူႏိုင္းတြင္ အေတာ္အတန္ႀကီးမား ေသာ ေရနံသိုက္မ်ားရွိသည္။

အိုမန္ - ဘုရင္ ဆူလ္တန္ ကာေဘာ့စ္ (၇၄ ႏွစ္) သည္ေရွး႐ိုးဆန္လြန္းသည္ဟုဆိုကာ ဖခင္ကို
၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ နန္းခ်ၿပီး ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ အုပ္စုိးသည္။ အခ်က္အခ်ာ
က်သည့္ ေဟာ္မုဇ္ ေရလက္ၾကား ႏွင့္ အီရန္ႏိုင္ငံကို ထိန္းကိုင္ထားသည္။ မိမိ၏ အိုမန္ႏိုင္ငံ
ကေလးကို ကာေဘာ့စ္က ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း
က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ရွိ သည္။ တရား၀င္ အေမြဆက္ခံမည့္ ေသြးသား ေတာ္စပ္သူမ်ားလည္း
မရွိေပ။

ဒိန္းမတ္ - ဒုတိယေျမာက္ မာဂရက္သ္ (၇၅ ႏွစ္) သည္ ဖခင္ျဖစ္သူ န၀မေျမာက္ ဖရက္ဒရစ္
ဘုရင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ဥေရာပတိုက္တြင္
သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ႏိုင္ငံ့ဦးေဆာင္ အႀကီးအကဲျဖစ္လာသည္။ ဆြီဒင္ - ဘုရင္ ကားလ္ ၁၆
ဆက္ေျမာက္ ဂပ္စတပ္ (၆၉ ႏွစ္) သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာတြင္ အဘိုးျဖစ္သူ ဘုရင္
ဂပ္စတပ္- ေျခာက္ဆက္ေျမာက္ အေဒါ့ဖ္ထံမွ ထီးနန္းအ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံသည္။ ၎ႏွင့္
ဘုရင္မ မာဂရက္မွာ တစ္၀မ္းကြဲ ေမာင္ႏွမ မ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရင္ ဘူမိေဘာ မတိုင္မီက
ယေန႔ေခတ္ နန္းသက္အရွည္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ထားသူမွာ ဂ်ပန္ဘုရင္ ဟီ႐ိုဟီတိုျဖစ္သည္။ ၎သည္
၆၂ ႏွစ္ၾကာ နန္းစံၿပီးေနာက္ အသက္ ၈၇ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကြယ္လြန္
ခဲ့သည္။ ဥေရာပတြင္ (၁၆၄၃ မွ ၁၇၁၅ အတြင္း) ၇၂ ႏွစ္ၾကာ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ဘုရင္ ၁၄
ဆက္ေျမာက္ လူ၀ီျဖစ္သည္။ ဩစႀတီးယန္း ႏိုင္ငံဘုရင္ ပထမေျမာက္ ဖရန္ဂ်ဳိးဇက္မွာ (၁၈၄၈ မွ
၁၉၁၆) အတြင္း ၆၈ ႏွစ္ၾကာ မင္းလုပ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း