ႏုပ်ဳိစြာေနေရး လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ သက္ႀကီးေလ့လာေရးက ေဖာ္ထုတ္

အိစ္ရစ္ဂ်္စခန္းတြင္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနၾကေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီအိစ္ရစ္ဂ်္စခန္းတြင္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနၾကေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီ

မိုင္ယာမီ - ႏႈတ္ခမ္းကို ပန္းေရာင္ေတာက္ေတာက္ဆိုးကာ ရံဖန္ရံခါ စီးကရက္ေသာက္
ေလ့ရွိေသာ အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေမရီ ဟယ္လင္အက္ဘ္ေဘာ့သည္
သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ားအနားယူေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္တြင္ အတင္း အဖ်င္းမ်ားကို
အမ်ားႏွင့္ရင္ေပါင္ တန္းေျပာဆိုလ်က္ စကတ္တိုတို၀တ္ကာ ကိုယ္လက္ၾကံ့ခိုင္ေရး
သင္တန္းသို႔ သြားတက္ ေလ့ရွိသည္။

အံ့ဖြယ္သက္ႀကီးရြယ္အို (Super agers) ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ၫႊန္းဆိုသည့္
အက္ဘ္ ေဘာ့သည္ အသက္ႀကီးသည္အထိ ဉာဏ္ ရည္ထက္ျမက္ၿပီး က်န္းမာစြာ
ေနထိုင္သြား ႏိုင္သည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဒၚလာ
၃ ဒသမ ၂ သန္း ရင္းႏွီးထားေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။

အခ်ဳိ႕လူမ်ားက ဇရာဒုဗၺလေရာဂါေခၚ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား မွတ္ဉာဏ္ယိုယြင္းျခင္း
(ဒီမင္းရွား)ကို ကုသရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္။ မိုင္ယာမီ
တကၠသိုလ္က အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာစိတ္ပညာ ရွင္ ေဒးဗစ္လို၀င္စတိန္းက "ဦးေႏွာက္
ပံုမွန္ အလုပ္မလုပ္တဲ့ ဒီမင္းရွားေရာဂါကို ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕
လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆန္းၾကယ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ လူေတြ ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ
အသက္ ႀကီးရင့္သြားၾကတယ္ဆိုတာကို သိဖို႔လိုတယ္" ဟု ဆိုသည္။ အမ်ဳိးသား
က်န္းမာေရးဌာနက ပံ့ပိုးေပး ေသာ ငါးႏွစ္ၾကာ ေလ့လာေရးက ဒီမင္းရွား ေရာဂါရွိ
မရွိ ေဆးစစ္မခံရေသးသူမ်ား၊ စိတ္ အေနအထားေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ သိျမင္
တတ္မႈ အနည္းငယ္ေလ်ာ့ပါးမႈျဖစ္ေသာ မွတ္ဉာဏ္ယိုယြင္းျခင္း၏ အေစာပိုင္း
လကၡ ဏာရွိသည့္ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိ သူမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္
ထားသည္။

အခ်ဳိ႕လူမ်ား မွတ္ဉာဏ္ေပ်ာက္ဆံုးမႈကို မ်ဳိး႐ိုးဗီဇအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္း
က်င္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္လည္းေကာင္း မည္သို႔ေရွာင္ေနႏိုင္ပံုရျခင္းကို
လို၀င္စတိန္း က အထူးစိတ္၀င္စားသည္။ သံုးဦးတြင္ တစ္ဦး ဒီမင္းရွားေရာဂါခံစား
သည့္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူတစ္စု ၏အေလာင္းကို ခြဲစိတ္ၿပီး
စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ လည္း ၎က ေလ့လာသည္။ လို၀င္စတိန္း၏ ေလ့လာေရးတြင္
စာရင္း သြင္းထားေသာ လူ ၁၀၀ ထဲက ၄၀ ေက်ာ္သည္ အၿငိမ္းစားမ်ား ေနထိုင္သည့္
အိစ္ရစ္ဂ်္၌ ေနၾကသည္။ ေဒါင္း႐ိုင္းမ်ားသည္ ထန္းမ်ဳိးပင္ မ်ားေအာက္တြင္
သြားလာေနၿပီး ျပဳျပင္ထား ေသာ ေျမေပၚတြင္ လူမ်ား ေဂါက္သီးလွည္းမ်ား
ေမာင္းေနသည္။

ထိုေနရာတြင္ တိုက္ခန္း မ်ားစြာ ဖြဲ႕ထားေသာ တစ္ထပ္အိမ္မ်ား တန္းစီလ်က္ရွိသည္။
ယင္းသို႔ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ေဈးေပါေပါႏွင့္ မရပါ။ ေနထိုင္သူမ်ားသည္
ေဒၚလာ ၁၁၁,၀၀၀ ႀကိဳသြင္းရၿပီး လစဥ္ အိမ္လခ ေဒၚလာ ၂,၇၀၀ ႏွင့္အထက္
အက်ယ္အ၀န္းေပၚ မူတည္ၿပီး ေပးရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာခုနစ္ႏွစ္က ေရာက္ရွိလာ
သည့္ အၿငိမ္းစားမူလတန္းဆရာမ ဂြင္ေနာ့သ္သည္ ၎၏ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ထက္
ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ငယ္သြားသည္ဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ ႏုပ်ဳိ ၿပီး ေခြ်တာေရးဆိုင္တြင္
တာ၀န္ယူေနသည္။ ၎၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အတ္ (၈၆ ႏွစ္)သည္ တစ္ရြာလံုးေလွ်ာက္
သြားၿပီး စကား ေျပာကာ သတင္းဖလွယ္၍ ပ်က္ေနသည့္ အီလက္ထရြန္းနစ္
ပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ေပးသည္။

အနားယူစခန္းက ဟယ္လင္အက္ဘ္ေဘာ့။အနားယူစခန္းက ဟယ္လင္အက္ဘ္ေဘာ့။

၎တို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။
၎တို႔ သည္ မွတ္ဉာဏ္စမ္းသပ္မႈကို ခံယူၿပီး ေက်ာ႐ိုး အရည္နမူနာကို
အေစာဆံုးဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၏ ျပယုဂ္အတြက္ ေလ့လာရန္
ထုတ္ေပးထားသည္။ ၎တို႔ ေသၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ ေလ့လာေရး အတြက္
၎တို႔၏ ဦးေႏွာက္မ်ားကို လႉရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အလုပ္လုပ္သည့္လူမ်ားသည္
မလုပ္သည့္ လူမ်ားထက္ သိျမင္တတ္ေသာ အလုပ္လည္ ပတ္မႈတြင္ ပိုေကာင္း
သည္ဟု စတင္းဖို႔ တကၠသိုလ္၏ အသက္ရွည္ျခင္းဆိုင္ရာဌာန ၏ ဒါ႐ိုက္တာ
ေလာ္ရာကာစတင္ဆင္က ဆိုသည္။ မွန္မွန္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္း
ႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္ အစားအစာကလည္း က်န္းမာေသာ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို
ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

အၿငိမ္းစားမ်ားေနသည့္ အိမ္သို႔မလာမီ က အက္ဘ္ေဘာ့သည္ အေျခအေနမေကာင္း
ပါ။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္က်ၿပီး အထီးက်န္ခံစားရ
သည္။ ၎သည္ တနလၤာေန႔တိုင္း ေဂါက္သီး ကစားၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္
ဘတ္စ္ ကားစီးၿပီး ဘုရားေက်ာင္းသို႔သြားသည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္
ႀကိဳဆိုေရးေကာ္မတီ တြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ၿပီး လာေရာက္ေနထိုင္ သူတိုင္းကို
သိေနသည္။ သိျမင္တတ္စြာ လန္းဆန္းေစေသာ လႈပ္ ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဆက္
သြယ္ေရးရွိသူမ်ားသည္ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ သိျမင္တတ္ မႈေလ်ာ့က်ျခင္း
အလားအလာ ပိုနည္းေၾကာင္း လို၀င္စတိန္းက ဆိုသည္။ စီးပြားေရးကလည္း
အေရးပါသည္။ အိစ္ ရစ္ဂ်္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ပညာတတ္ၿပီး လူျဖဴမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔၏၀င္ေငြမ်ား ကို စုေဆာင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ အက်ဳိး
အျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္။

ဆင္းရဲသားမ်ား သည္ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မ်ားကို
တစ္ခါတစ္ရံ ပိုခံရတတ္သည္ဟု အဆိုပါသုေတသနက ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း