ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဇူးမားက ကိုယ္ပိုင္အိမ္အတြက္သံုးခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ျပန္ေပးမည္

ဂ်ဳိဟန္နက္စ္ဘာ့ဂ္ - ေတာင္အာဖရိကသမၼတဂ်က္ေကာ့ဘ္ ဇူးမားသည္ ၄င္း၏အစိုးရကို ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ
ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနခဲ့ေသာ မေကာင္းသတင္းတစ္ရပ္ အဆံုးသတ္သြားေစရန္အတြက္ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္အိမ္ကို
ျပဳျပင္မြမ္းမံရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ေပးေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေတာင္အာဖရိက သမၼတ႐ံုးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ အစိုးရကခန္႔ထားေသာ ျပည္သူလူထု
ကာကြယ္ေပးေရး အရာရွိအမ်ဳိးသမီး သူလီမာဒြန္ဆီလာက ဇူးမားႏွင့္ ၄င္းမိသားစုသည္ ၄င္းတို႔ပိုင္
Nkandla ေက်းလက္ေနအိမ္ကို မြမ္းမံသည့္လုပ္ငန္းတြင္ လြန္လြန္ကဲကဲ အခြင့္ထူးရယူခဲ့ေၾကာင္း ၂ဝ၁၄
ခုႏွစ္က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လံုျခံဳေရးအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ မီးၿငိႇမ္းသတ္ေရး အေဆာက္
အအံုတစ္ခုအျဖစ္ စာရင္းျပခဲ့ေသာ ေရကူးကန္တစ္ကန္၊ ၾကက္ျခံတစ္ျခံ၊ ကြၽဲ၊ ႏြား ျခံတစ္ျခံ၊
ေဟာေျပာခန္းမတစ္ခုႏွင့္ ဧည့္စင္တာတစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။

ၾကာရွည္ေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုအဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ၄င္းေပးရမည့္ေငြေၾကးကို သတ္မွတ္မႈတြင္
ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ သမာသမတ္က်သင့္သည္ဟု သမၼတက အဆိုျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး
ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေငြေၾကးပမာဏ အတိအက်ကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနက ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌
ပါရွိသည္။

ပါလီမန္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ''ေငြေတြျပန္ေပးပါ'' ဟူ၍
ေၾကြးေၾကာ္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဇူးမားသည္ ေနအိမ္မြမ္းမံမႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အမွားတစ္စံုတစ္ရာ မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ယခင္က ေျပာၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။

တိုးခ်ဲ႕မြမ္းမံသည့္တန္ဖိုးမွာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသံုး ရန္းေငြ
၂၁၆ သန္း (ေဒၚလာ ၂၄ သန္း) ရွိေၾကာင္းသိရသည္။


ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း