ပါရာဆဲလ္ကြၽန္းစုရွိ ဝူဒီကြၽန္း၌ ဒံုးက်ည္စနစ္တစ္ခုခ်ထားျခင္း ေနာက္ကြယ္က တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ အားၿပိဳင္မႈ

ဝူဒီကြၽန္းတြင္ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္စနစ္ႏွစ္ခုခ်ထားျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ကထုတ္ျပန္ေသာ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံု။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဝူဒီကြၽန္းတြင္ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္စနစ္ႏွစ္ခုခ်ထားျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ကထုတ္ျပန္ေသာ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံု။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဝါရွင္တန္ - ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အတြင္းရွိ အျငင္းပြား ပါရာဆဲလ္ကြၽန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
ျဖစ္ေသာ ဝူဒီကြၽန္းေပၚတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္  HQ-9 ဒံုးက်ည္စနစ္တစ္ခုခ်ထား
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ လံုးလည္လိုက္ေနသည့္အခ်ိန္၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံက
လည္းေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ယင္းျပႆနာထဲ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အာရွေဒသ၌လည္း
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာအာဏာႀကီးထြားမႈကိုခ်ိန္ညႇိရန္ျဖစ္လာသည့္ အေနအထားမ်ဳိး၌ သမၼတ
အိုဘားမားအစိုးရက မည္သို႔မည္ပံု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလူအမ်ားက စိတ္ဝင္တစား
ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုပါ
လုပ္ရပ္ကျပသေနေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝူဒီကြၽန္းေပၚ၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဒံုးလက္နက္မ်ားခ်ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာ
ရျခင္းမွာ အမွန္အားျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ ဇာတ္ကြက္ဆင္ ဖန္တီးထား
သည့္ အေမရိကန္၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အခိုင္အမာေျပာ ဆိုသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္
က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက ပါရာဆဲလ္ကြၽန္းမ်ား
ကိစၥ သတင္းမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။

ဝူဒီကြၽန္းေပၚ၌ ဒံုးလက္နက္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ထားသည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနကေဖေဖာ္ဝါရီ
၁၈ ရက္က အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေသာ သီအိုရီမ်ားလည္းထြက္ေပၚလာခဲ့ရာ တ႐ုတ္အစိုးရက စီးပြားေရးက်ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ ျပည္သူ
လူထုကို အာ႐ံုလႊဲရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ - အာဆီယံ ထိပ္သီး
ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာဆိုၾကၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္သူအခ်ဳိ႕ကမူ
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္လာမႈကို ျပသေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾက
သည္။

HQ-9 ဒံုးက်ည္စနစ္မွာ ကီလိုမီတာ ၃ဝဝ အတြင္းႏွင့္ အျမင့္ေပ ၂၃,ဝဝဝ အတြင္း ေလေၾကာင္း
ပစ္မွတ္မ်ား (ေလယာဥ္ႏွင့္သေဘၤာပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားအပါအဝင္) ကို ေျခရာခံ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ရန္
တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဝူဒီကြၽန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အဓိက ေရငုပ္သေဘၤာ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားထဲမွ အေျခစိုက္စခန္း
တစ္ခုတည္ရွိရာ ဟိုင္နန္ကြၽန္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၄ဝဝ တြင္တည္ရွိသည္။ စိတ္ဝင္စား
ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ အဆိုပါ HQ-9 ဒံုးက်ည္စနစ္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ကင္းလွည့္ရာ
တြင္သံုးသည့္ အေမရိကန္၏ ဏ၈ဗ ဏသ်နငိသည ကင္းလွည့္ေလယာဥ္မ်ားကို ပစ္ခ်ႏိုင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလက စပရတ္လီ ကြၽန္းမ်ားအနီး  ဏ၈ဗ ေလယာဥ္ကင္းလွည့္ျခင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
က သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပါရာဆဲလ္ ကြၽန္းမ်ားအားလံုးကို ယင္း၏
အပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ကြၽန္းပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

ဝူဒီကြၽန္းေပၚတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္စနစ္တစ္ခု ထားရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ကန္႔ကြက္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ဗီယက္နမ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ံုးသို႔
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္က ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပါရာဆဲလ္ကြၽန္းမ်ားေပၚတြင္
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ခ်ထားမႈမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီကာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုမွ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ယခင္ကထက္ ပို၍တင္းက်ပ္လာေသာ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကျပန္လည္ဖိအားေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး အာရွေဒသအစီအစဥ္က ေဒသအတြင္းရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို တစ္ႏိုင္ငံတည္း
အင္အားႀကီးျဖစ္လာမည္ကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

ယင္းကိုယ္တိုင္ကမူ ကမၻာေပၚတြင္ အလ်င္ျမန္ဆံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနၿပီး  တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာေန
သည့္ ေဒသအတြင္း ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူအျဖစ္ျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနရာ
တစ္ေနရာကို ဖန္တီးရန္စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ အျငင္းပြား
ေနသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက စစ္ပြဲကိုမလိုလားေပ။ ယင္းတို႔လိုလားသည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္
သည္။

အေမရိကန္•အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္း ေရွာင္ရွားထားသည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ (ေျမာက္ကိုရီးယား
ျပႆနာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာရပ္မ်ားအပါအဝင္) ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးျမင့္မားစြာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းလည္းရွိရာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမည္ကို
အေမရိကန္ႏိုင္ငံကလည္း လိုလားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေအရွားတိုင္းမ္၏ သတင္းတစ္ရပ္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(ေအရွားတိုင္းမ္)
ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း