အိုင္ဗရီကို႔စ္ ကိုကိုးျခံ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား

အိုင္ဗရီကို႔စ္ ဂိုေဘာင္အီရြာတြင္ နက္စ္ေလကုမၸဏီက ဖြင့္ထားေသာ မူလတန္းေက်ာင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ကေလးမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအိုင္ဗရီကို႔စ္ ဂိုေဘာင္အီရြာတြင္ နက္စ္ေလကုမၸဏီက ဖြင့္ထားေသာ မူလတန္းေက်ာင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ကေလးမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

အဇာဘိုင္ဂ်န္ - ''ကြၽန္ေတာ္ ငါးႏွစ္အရြယ္မွာ ကြၽန္ေတာ့္အေမနဲ႔ အတူတူ အလုပ္လုပ္ဖို႔ စိုက္ခင္းျခံေတြ
ဆီ လိုက္သြားရတယ္။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကေလးေတြ ေက်ာင္းသြားေနၾက ပါၿပီ''လို႔ အိုင္ဗရီကို႔စ္
ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ဘြန္နီခ႐ိုက ကိုကိုးျခံအလုပ္သမား ပီတာက ေျပာျပပါတယ္။

ပီတာဟာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ကိုကိုးျခံေတြထဲ ေရာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြ စာသင္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေရး
လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခု အရွိန္ယူေနခ်ိန္မွာ ျခံအလုပ္သမား မ်ဳိးဆက္ေတြထဲက အလုပ္သမားတစ္ေယာက္
ပါပဲ။

ကမၻာ့ ကိုကိုး အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိုင္ဗရီကို႔စ္ အစိုးရဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ
ကေလးအလုပ္သမားေတြခိုင္း ေစတာကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ကိုကိုးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အလုပ္လုပ္ၾက
တဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။

ကိုကိုးလုပ္ငန္းဟာ အိုင္ဗရီကို႔စ္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပည္ပ
ပို႔ကုန္ကရတဲ့ ဝင္ေငြရဲ႕ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနတဲ့အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ အလုပ္ေနရာ သံုးပံုႏွစ္ပံုကို
ေပးထားတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမွာ အဓိကအက်ဆံုး ဟာလည္း ကိုကိုးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပဲလို႔
ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ျခံလုပ္ငန္းထဲက ကေလးေတြ လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း
မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေရးဆိုတဲ့ အိုင္ဗရီကို႔စ္အစိုးရရဲ႕ စီမံကိန္းဟာ ႏိုင္ငံျပင္ပမွာ ႏိုင္ငံပံုရိပ္ကို ပိုမိုေတာက္
ေျပာင္ ေစသလို ႏိုင္ငံရဲ႕ လူငယ္ေတြကို ကာကြယ္ေပး လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးဟာ ကိုကိုး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရပ္ဝန္းက ကေလးေတြအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္မႈကို အရွိန္သတ္ အျမစ္ျဖတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စီမံကိန္း လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္
ေဆဗီပက္ထရီရွာ ေယာင္း (အိုင္ဗရီကို႔စ္ သမၼတကေတာ္၏ လံုျခံဳေရးတာဝန္ခံ) က ဆိုတယ္။

ဒါဟာ အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ နည္းလမ္း ျဖစ္တဲ့အျပင္ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ ေရး ေရရွည္
စီမံခ်က္မွာ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ငန္းျဖစ္ေနတယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ကိုကိုးျခံမ်ားက
ကေလး အလုပ္သမား ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္
အတြင္း ယူ႐ိုသန္း ၂ဝ (ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၄ သန္း) နီးပါး သံုးစြဲေရးနဲ႔ ကေလး အလုပ္သမား ၇ဝ
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းကို အိုင္ဗရီကို႔စ္ အစိုးရက ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
ကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

စာသင္ခန္းေပါင္း ၁၇,၈၂၉ ခန္းကိုလည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျပန္လည္ျပင္
ဆင္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ေကာ္မတီ (CNS) က
ဆိုတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ကိုကိုးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ (ICI) က မၾကာမီက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ ခံစာတစ္ခု
အရ ကိုကိုးလုပ္ငန္းမွာ အလုပ္လုပ္ဆဲ ကေလးေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၃ဝဝ,ဝဝဝ နဲ႔ တစ္သန္းၾကားမွာ
ရွိေနၾကပါေသးတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္း ကိုကိုးလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ မတရားကြၽန္ျပဳ ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ခံေန
ရတဲ့ ကေလးေပါင္း ၄,ဝဝဝ ခန္႔ကို ကိုကိုး စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္းမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက
ကယ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ဆိုပါတယ္။

အိုင္ဗရီကို႔စ္အနီးဝန္းက်င္ Burkina Faso က မၾကာခဏျပန္ေရာက္လာတဲ့ ကေလးေတြဟာ ရသည္
ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ေလးလံပစၥည္းေတြ သယ္မရာမွာ၊ သစ္ပင္ေတြ ခုတ္လွဲရာမွာ၊ စိုက္ခင္းေတြ
ကို ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ပက္ဖ်န္းရာမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး အစားအေသာက္ ကုမၸဏီနဲ႔ အိုင္ဗရီကို႔စ္ ကိုကိုးေဖာက္သည္ႀကီးလည္း ျဖစ္တဲ့
'နက္စ္ေလ'ကုမၸဏီဟာ ကေလးေတြဆီက အျမတ္ထုတ္တယ္ဆိုၿပီး ကေလး အလုပ္သမားဆန္႔က်င္
ေရး အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈကို ခံခဲ့ရေပမယ့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စာသင္
ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၄ဝ ကို ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။
နက္စ္ေလကုမၸဏီဟာ ေဆာက္လုပ္ လ·ဒါန္းေပးထားတဲ့ ဂိုေဘာင္အီရြာက စာသင္ ေက်ာင္းက
ေလးေၾကာင့္ ကိုကိုးထုတ္လုပ္မႈ အေပၚမွီခိုခဲ့ၾကရတဲ့ ၿမိဳ႕လူထုရဲ႕ ဘဝေတြလည္း အခုေတာ့
ေျပာင္းလဲလာေနၾကပါၿပီ။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကေလးေတြကို အရင္ ကထက္ပိုၿပီး ေက်ာင္းကို ပို႔ေနၾကပါၿပီ''လို႔ ကိုကိုးျခံစိုက္သူ
ေဂ်ာင္ဟာ နီပ႐ိုး (Djougha Gneprou) က ဆိုပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ၿမိဳ႕ေပၚက ကေလး
ေတြ အနီးအနားရြာက ေက်ာင္းကို တက္ဖို႔ ေန႔စဥ္ ရွစ္ကီလိုမီတာ (ငါးမိုင္) လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

''အဲဒီတုန္းက မိသားစုထဲမွာ အငယ္ဆံုး ကေလးေတြ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ၾကရွာျပန္ဘူး။ ေက်ာင္း
ေရာက္ဖို႔ ေလွ်ာက္ရတဲ့ခရီးက အလြန္ေဝးေနလို႔ပါ။'' ကေလးေျခာက္ေယာက္ ဖခင္ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္
အရြယ္ ကိုကိုးျခံ စိုက္သူ ဂ်င္းအိုလိုင္းက ေျပာပါတယ္။

ေအာင္သာလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း