ဖိလစ္ပိုင္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဒါဗာအို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတး မဲအသာစီးျဖင့္ ဦးေဆာင္ေန

မနီလာ - ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကို သုတ္သင္ပစ္မည္ဟူ၍ မာထန္ျပတ္သားစြာ ကတိျပဳေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္
လူထုေထာက္ခံမႈရရန္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း ဒါဗာအို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ႐ိုဒရီဂို
ဒူတာေတးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရလ်က္ရွိေၾကာင္း မဲရလဒ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး
အဖြဲ႔က ေမ ၁ဝ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ သက္တမ္း အၾကာရွည္ဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒူတာေတး
သည္ ခက္ခက္ထန္ထန္ေျပာဆိုေသာ ¤င္း၏ ကတိကဝတ္ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏
ရာဇဝတ္မႈထူေျပာမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာႏွစ္ရပ္စလံုးကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးမည္ဟုဆိုကာ
လူထုေထာက္ခံမႈရရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း
ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွာ ဆိုးသထက္ဆိုးလာသည္ဟု လူအမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။

ေမ ၉ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူအေရအတြက္ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ဒူတာေတးမွာလည္း
အသာစီးရေသာ အေျခအေနျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံေနေၾကာင္းကို မဲေရတြက္ရန္ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳ
ထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ PPCRV အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္အရ သိရွိရသည္။

ေမ ၁ဝ ရက္ နံနက္ေစာေစာပိုင္းက မဲအေရအတြက္ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရတြက္အၿပီးတြင္ ဒူတာေတး
က ၄င္း၏ အနီးကပ္ဆံုး ၿပိဳင္ဘက္သမၼတေလာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးမား ႐ိုဆက္စ္ထက္  မဲအေရ
အတြက္  ၅  ဒသမ  ၉၂ သန္း ပိုမိုရရွိကာ အျပတ္အသတ္ အသာစီးရဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း
အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ကတိေပးႏိုင္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းသာမကဘဲ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ အိပ္ခ်ိန္မွာေတာင္ တာဝန္ကို အေကာင္းဆံုး ထမ္းရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု
ဒူတာေတးက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္း၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မူဝါဒလမ္းစဥ္မွာ ၄င္း၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္
အရာျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက ဆိုသည္။

ဒူတာေတးက မဲအေရအတြက္ ၃၈ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုး၌ရွိေနၿပီး ႐ိုဆက္စ္က
၂၃ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာ၌ရွိကာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂေရ႕စ္ပိုးက
မဲအေရအတြက္ ၂၁ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယေနရာ၌ ရွိေနသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ မဲအမ်ားဆံုးရရွိသူ မည္သူမဆို အႏိုင္ရသူျဖစ္သည္။

ျပိဳင္ဘက္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ပိုးသည္ပင္ ေမ ၁ဝ ရက္ အေစာပိုင္းက ဒူတာေတး
အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ပိုး၏ ေမြးစားမိဘမ်ားမွာ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

''ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မဆုတ္မနစ္ ေထာက္ခံသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔
ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ အသံေတြကို ကြၽန္မ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ယံုၾကည္မႈရွိပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ရလဒ္ကိုလည္း ေလးစားပါတယ္'' ဟု ပိုးက မနီလာၿမိဳ႕၌ သတင္းေထာက္မ်ားကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတးကို ကြၽန္မဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး
ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္ေတြဆက္လုပ္ရင္း အေထာက္အကူျပဳသြားမယ္လို႔လည္း
ကတိျပဳပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ ဆက္လက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ျပည္သူေတြကို စုစည္းသြားမွာျဖစ္ပါ
တယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စကားကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျပာသည့္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဒူတာေတးသည္
ရာဇဝတ္သမား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ပစ္မည္ဟု ႀကံဳးဝါးထားသည့္အျပင္ အကယ္၍
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၄င္းေျပာဆိုသည့္အတိုင္း မလိုက္နာလွ်င္ တစ္ဦးတည္း
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို ထူေထာင္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားကာ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားႏွင့္လည္း
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

ဒူတာေတးက ¤င္း သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူသည့္ေန႔မွစ၍ ေျခာက္လအေတာအတြင္း မႈခင္းမ်ား အဆံုးသတ္သြားေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေမ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ¤င္း၏ ေနာက္ဆံုး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ သမၼတျဖစ္လာသည့္အခါ ၄င္း၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အဓိကထားႏွိမ္နင္းရန္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ¤င္းတို႔ သုတ္သင္ရန္ ျပင္ဆင္ထား
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ကြၽန္ေတာ့္ကို လက္မရြံ႕ အာဏာသားလို႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာင္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ႏွိမ္နင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဒူတာေတးကဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ခံသမၼတ ဒူတာေတးသည္ ၁ဝ စုႏွစ္မ်ားၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုျပန္လည္စတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ေထာင္ က်ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္
သူပုန္မ်ားကို လႊတ္ေပးဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၄င္း၏ လက္ေထာက္တစ္ဦးကေမ ၁ဝ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ 

 

ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း