ဆိုမာလီရွိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံ ႏွစ္ ၅,ဝဝဝ သက္တမ္းရွိ ဂူပန္းခ်ီမ်ား

ဆိုမာလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟာဂီဆာၿမိဳ႕အနီး ေက်ာက္ေတာင္တစ္ခုေပၚတြင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္ဂူပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ေမ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဆိုမာလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟာဂီဆာၿမိဳ႕အနီး ေက်ာက္ေတာင္တစ္ခုေပၚတြင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္ဂူပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ေမ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လားစ္ဂီးလ္ - ဆိုမာလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ လားစ္ဂီးလ္ေက်ာက္ဂူမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနသည့္
အနည္းဆံုး ႏွစ္ ၅,ဝဝဝ သက္တမ္းရွိ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားမွာ ဂ႐ုတစိုက္ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္မႈမရရွိဘဲ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကို ခံရလ်က္ရွိသည္။

ေခ်ာက္ကမ္းပါးတြင္ ဖြဲ႕တည္ေနေသာ ယင္းေက်ာက္ဂူမ်ား၏ နံရံထက္တြင္ ေလးႏွင့္ျမားတို႔ကို
ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ မုဆိုးမ်ားႏွင့္ ဒရယ္ငယ္၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သစ္ကုလားအုတ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားသည္
နီယိုလစ္သစ္ေခၚ ေက်ာက္ေခတ္သစ္၏အမဲလိုက္ဓေလ့ကို ပီျပင္စြာ ေဖာ္ျပေန၏။

လားစ္ဂီးလ္ေက်ာက္ဂူမ်ားသည္ ဆိုမာလီႏိုင္ငံမွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ခြဲထြက္၍ တစ္ဖက္သတ္
လြတ္လပ္ေရးေၾကညာထားေသာ ဆိုမာလီလန္းႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာဂီဆာႏွင့္ မိုင္ ၃ဝ ခန္႔
အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူဟူ၍ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ ကမၻာလွည့္
ခရီးသြားမ်ား ပန္းခ်ီမ်ားကို ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံမည့္ အေစာင့္သံုးေလးဦးခန္႔သာ
ရွိသည္။

ယင္းပန္းခ်ီမ်ားသည္ အာဖရိကတိုက္ရွိ အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မွ် မေတြ႕ႏိုင္ေသာ
ထူးျခားသည့္ လက္ရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ဟုဆိုမာလီလန္း ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနဆိုင္ရာ
မန္ေနဂ်ာ အက္ဘ္ဒီဆာလမ္ ရွာဘဲလာကေျပာၾကားသည္။ အေရးတယူ ထိန္းသိမ္းမႈတစ္ခုခု
အျမန္ဆံုးမျပဳလုပ္ပါက ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္းအားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ဟုလည္း ၄င္းက
ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေထာင့္အခ်ဳိ႕တြင္ ေဆးမ်ားမွာ ေမွးမွိန္သည္ကေမွးမွိန္ ကြာက်သည္က ကြာက်ေနၿပီျဖစ္သည္။
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူရႏိုင္ရန္ ဆိုမာလီလန္းအစိုးရက ပန္ၾကားခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း တံု႔ျပန္မႈမရရွိခဲ့ေပ။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုမာလီသမၼတ 'မိုဟာမက္ ဆီယက္ဘာရီ' ကို ရာထူးက
ဖယ္ရွားလိုက္သည့္ေနာက္ပိုင္း ဆိုမာလီႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္မွာ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး
ဆိုမာလီလန္းသည္ သီးျခားႏိုင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အသိအမွတ္မျပဳသည့္အတြက္ လားစ္ဂီးလ္ ေက်ာက္ဂူပန္းခ်ီမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုပန္းခ်ီမ်ားကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ရွာေဖြ
ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ေရွးေဟာင္း သုေတသနအဖြဲ႔၏ အႀကီးအကဲေဟာင္း ဇာဗီယာ ဂူသာဇ္က
ဆိုသည္။

ရွာေဖြေတြ႔ရွိစဥ္က သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား၏ အသြင္အျပင္ႏွင့္
က်န္ရွိေနသည့္ အေနအထားကို ခ်ီးက်ဴးအံ့အားသင့္ကာ ယူနက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသ
စာရင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုမာလီလန္းကို သီးျခားႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္
မျပဳႏိုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ယူနက္စကိုက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ညီလာခံတြင္ ပါဝင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္သာ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသမ်ားကို
ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ေဒသအျဖစ္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု ယူနက္စကို၏
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလွဴေငြ ေတာင္းခံရာတြင္လည္း
တရားဥပေဒေရးရာႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျပန္သည္။

သို႔တိုင္ လားစ္ဂီးလ္ ဂူပန္းခ်ီမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားမွာ
စတင္ေတြ႕ရွိခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ တိုးပြားလာေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ရွိသည့္
ခရီးသြားမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အၾကပ္မ်ား ဝန္းရံလ်က္ ကမူမ်ားႏွင့္ ရွည္လ်ားသည့္
လမ္းခရီးအသြယ္သြယ္ကိုျဖတ္ကာ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္
ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။

ဇာဗီယာဂူသာ့ဇ္သည္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ စာရင္းသြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္က
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ၄င္းက ဆိုမာလီလန္း လမ္းခရီး အႏၲရာယ္မ်ားသည္
ဆိုသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဂူမ်ားရွိရာေနရာကို ေဘးကင္းေစရန္၊ လမ္းခရီးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္၊ ေက်ာက္တံုးမ်ား
ၿပိဳမက်ေစရန္၊ မိုးေရမ်ား စီးက်မလာေစရန္ႏွင့္ အေစာင့္အၾကပ္ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မူဆာအက္ဘ္ဒီဂ်ာမာက ဤေရွးေဟာင္း
အေမြအႏွစ္မ်ားကို ၄င္းႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအျဖစ္
ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ ထိုေဒသသည္ ဆိုမာလီလန္းတြင္ ပထမဆံုး
ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။ 

ေက်ာ့ဒါလီလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း